Sökning: "kritisk literacy"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden kritisk literacy.

 1. 1. Alla individer är delaktiga i en maktrelation : Skönlitteratur och lärarhandledningar i ett kritiskt litteracitetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Karl Franzén; Nicklas Tält; Morgan Westerlund; [2020]
  Nyckelord :critical literacy; fiction; teacher’s manual; domination; diversity; design; kritisk litteracitet; skönlitteratur; lärarhandledning; makt; mångfald; design;

  Sammanfattning : I den föreliggande studien undersöks hur makt manifesteras i tre skönlitterära verk och hur bokförlagens lärarhandledningar till respektive verk beaktar de frågor om makt som manifesteras. De skönlitterära verken är anpassade för mellanstadiet och har uppmärksammats ute i verksamheten av oss skribenter. LÄS MER

 2. 2. Myter om sexualitet i en tvärvetenskaplig undervisningsdiskurs

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Elin Johansson; [2020]
  Nyckelord :SNI; samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll; sex- och samlevnad; naturkunskap; myter om sexualitet; gymnasieelever; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Naturkunskap har jämfört med de andra gymnasiegemensamma ämnena relativt låg måluppfyllelse och det finns en föreställning bland eleverna om att naturvetenskap är krångligt och något som inte direkt berör dem. Ett sätt att öka motivation och därmed måluppfyllelse, vilket stödjs av de nationella styrdokumenten och forskning, kan vara att arbeta med tvärvetenskapliga ämnesområden och aktuella samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll, så kallas SNI-undervisning. LÄS MER

 3. 3. How fun is life, how is everything, how are you?: Förslag till en alternativ diskurs om normbrytande funktionsvariationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Hanna Hansen; [2020]
  Nyckelord :normbrytande funktionsvariation; diskurs; familjeforskning; frigörelse; kritisk pedagogik; critical pedagogy; literacy; critical disability studies; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att föreslå en alternativ diskurs om normbrytande funktionsvariationer. I analys av intervjufilmer med familjer där det finns en familjemedlem med en normbrytande funktionsvariation undersöks hur en nuvarande dominerande diskurs verkar förtryckande. LÄS MER

 4. 4. Ta litteraturen på allvar! : En undersökning om den didaktiska potentialen i populär litteratur med mångkulturellt tema

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Karl Franzén; Nicklas Tält; Morgan Westerlund; [2020]
  Nyckelord :Critical literacy; value-based work; domination; diversity; access; design; stereotypes; ethnicity; multiculturalism; didactic potential; Kritisk litteracitet; värdegrund; makt; mångfald; tillgång; design; stereotyper; etnicitet; mångkultur; didaktisk potential;

  Sammanfattning : I den föreliggande studien undersöker vi tre litterära verk med mångkulturellt tema och dess potential till arbete med värdegrundsfrågor i grundskolans årskurs 4–6. Syftet är att analysera hur karaktärer med annan etnicitet än den vita västerländska normen framställs. LÄS MER

 5. 5. Kritisk litteracitet i åk f-3 : En kvalitativ studie om åk f-3-lärares arbete för att utveckla elevers kritiska litteracitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sara Jannborg; Sofia Lundberg; [2020]
  Nyckelord :hållbar utveckling; högläsning; kritisk litteracitet; samtal; skönlitteratur;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om och hur kritisk litteracitet framträder i sju lärares arbete för att utveckla kritisk litteracitet genom högläsning av skönlitteratur. Studien syftar även till att fördjupa kunskapen om lärares tankar och åsikter om kritisk litteracitet och om elever ges möjlighet att utveckla kritisk litteracitet genom andra sammanhang. LÄS MER