Sökning: "kritisk massa"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden kritisk massa.

 1. 1. Hur andelen kvinnor i styrelsen påverkar sambandet: Aggressiv skatteplanering och CSR : En kvantitativ studie på 883 globala företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Katarina Nordin; Sofie Onsgård; [2019]
  Nyckelord :CSR; aggressiv skatteplanering; kvinnliga styrelseledamöter; kritisk massa;

  Sammanfattning : Titel: Hur andelen kvinnor i styrelsen påverkar sambandet:Aggressiv skatteplanering och CSR -  En kvantitativ studie på 883 globala företag Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Katarina Nordin & Sofie Onsgård Handledare: Jan Svanberg Datum: 2019-Januari Syfte: Det finns ett ökat krav på att företagen ska CSR- rapportera och det har därmed blivit viktigt för företagen att investera inom CSR (corporate social responsibility). Det finns tidigare studier som pekar på att företag som utför aggressiv skatteplanering går emot det CSR står för, då skattepengarna går till företagen istället för att gå till samhällsutveckling och att det därmed skulle föreligga ett negativt samband mellan CSR och aggressiv skatteplanering. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor och prestation : En studie om hur andelen kvinnliga styrelseledamöter påverkar den finansiella prestationen hos svenska börsbolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Ljungzell; Anna Vögeli; [2019]
  Nyckelord :Kvinnor; könsdiversifiering; kritisk massa; styrelse; bolagsstorlek; finansiell prestation.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om andelen kvinnliga styrelseledamöter i svenska, börsnoterade bolag påverkar företags finansiella prestation och om detta skiljer sig med hänsyn till bolagsstorlek. Studien använder sig av data från bolag noterade vid Stockholmsbörsen mellan år 2014–2017. LÄS MER

 3. 3. Har kvinnors riskaversion effekt på redovisningskvalitet och revisionsarvode? : En kvantitativ studie på 129 företag i Europa.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Josephine Jonsson; Josefin Lund; [2019]
  Nyckelord :Earnings management; earnings quality; audit fees; risk aversion; women on boards and critical mass.; Resultatmanipulation; redovisningskvalitet; revisionsarvode; riskaversion; kvinnor i styrelsen och kritisk massa.;

  Sammanfattning : ABSTRACT Title: Do women's risk aversion have any effect on earnings quality and audit fees? Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration Author: Josephine Jonsson and Josefin Lund Supervisor: Jan Svanberg Date: 2019 – june Aim: Due to the positive qualities women are considered to add to the boardroom and the countries' quota requirements for the proportion of women on boards, it is of great importance to examine the possible effect of an increased number of women on boards. The purpose of this study is to investigate whether there is a connection between external audit fees and the proportion of women on the board. LÄS MER

 4. 4. Ensam är stark men tillsammans är vi starkare? En teoriprövande studie om kvinnliga parlamentariker

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Larsson; Åsa Setterquist; [2018]
  Nyckelord :Representationsteori; kritisk massa; kvinnlig representation; abortlagstiftning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Har kvinnliga ledamöter i Sveriges riksdag någon påverkan på att den politik som förs blir mer fördelaktig för kvinnor i samhället? För att svara på den frågan har vi valt att applicera två teorier, teorin om kritiska massa och representationsteorin, på ändringarna i abortlagstiftningen och resulterande motioner från riksdagens ledamöter. Av de förändringar som skett har tre år varit viktiga för oss, 1974, 1995 och 2007. LÄS MER

 5. 5. Delningsekonomins affärsmodeller – Om hur affärsmodells-utveckling kan användas för att uppnå en kritisk massa & ekonomisk hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Malmqvist; Alexandra Odbjer; [2017-07-06]
  Nyckelord :Sharing Economy; Critical mass; Business models; Economic sustainability.;

  Sammanfattning : Purpose: The aim is to identify how essential factors for success within the sharing economy, with focus upon critical mass, can be managed through the business model in order to achieve economic sustainability. Particular focus has been placed upon business models within the B2B-segment of the sharing economy, where a small company within the transport sector states as an example. LÄS MER