Sökning: "kritisk spekulativ design"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden kritisk spekulativ design.

 1. 1. Flygande bildar och kvinnliga rättigheter : Feministiskt synsätt inom science fiction

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Emelie Limér; [2018]
  Nyckelord :Feminism; science fiction; kritisk spekulativ design; prototyper; grafisk design;

  Sammanfattning : I detta arbete har kreativitet, design och motivationen som krävs för att förändra världen tillsammans används, med förhoppningen att det är det den kommer göra. I undersökningen har jag sett närmare på feminism och dess plats i media, mer specifikt science fiction. LÄS MER

 2. 2. Mitt Europa Bygger Inte Murar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Petter Hultqvist; [2017]
  Nyckelord :Arkitektur; Spekulativ Design; Kritisk Arkitektur; Kritisk Design; Murar; Barriärer; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Now everything is different. Uncertain in a way. We have no idea where we’re going. It seems as if the explanatory models at our disposal aren’t even able to explain where we are today. LÄS MER