Sökning: "kritiska aspekter i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden kritiska aspekter i förskolan.

 1. 1. ”Det var bara där uppe som den var mycket sne” : En learning study om vardagsteknik i förskolan

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik; Luleå tekniska universitet/Pedagogik språk och Ämnesdidaktik

  Författare :Johanna Persson; Lovisa Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Learning study - Stödyta - Teknik i förskolan - Tyngdpunkt - Variationsteori;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att genom förskollärarens förhållningssätt ta reda på hur förskolebarns förståelse kan utvecklas för ett teknikrelaterat lärandeobjekt. För att ta reda på det har en learning study genomförts. Lärandeobjektet är tyngdpunkt och stödyta. LÄS MER

 2. 2. "Katter äter ju inte blåbär!" : Barns lärande om näringskedjor i en learning study

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Sara Mickelsson Penttäjä; Johanna Söderholm; [2019]
  Nyckelord :estetiska lärprocesser; learning study; naturvetenskap i förskolan; undervisning; variationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att generera kunskap omhur en naturvetenskaplig undervisningsaktivitet med estetiska lärprocesser kan utvecklas genom en learning study i förskolan. Genom att använda en learning study granskades sambandet mellan undervisning och barns naturvetenskapliga lärande. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares tankar om barns trygghet vid inskolning : en jämförande studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ellinor Grengby Lindahl; Emelie Hansson; [2018]
  Nyckelord :Trygghet; anknytning; relationell; goda relationer; inskolning; traditionell inskolning; föräldraaktiv inskolning;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra och jämföra några förskollärares syn på barns trygghet på förskolan med specifikt fokus på inskolning. Studien utgår från tre forskningsfrågor som belyser viktiga aspekter vid skapandet av trygghet hos barn när de skolas in på förskolan. LÄS MER

 4. 4. Estetik och variation med naturvetenskapliga arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Marita Larsson; [2018]
  Nyckelord :Estetiska lärprocesser; frö; iscensatta lärandeobjekt; kritiska aspekter; lärandeobjekt; naturvetenskap; variationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att analysera och diskutera hur naturvetenskapliga aktiviteter som utgår från variationsteoretisk teori, tillsammans med estetiska lärprocesser som verktyg, kan, utveckla naturvetenskapliga kunskaper hos barn i förskolan. Studiens forskningsfrågor löd: Hur visar sig barns lärande när de arbetar med naturvetenskapliga aktiviteter integrerat med estetiska lärprocesser? Vad lär barnen sig genom de iscensatta aktiviteterna? I studien beskrivs barns lärande i naturvetenskap som något som sker genom sinnesintryck och framförallt via kommunikation, både med andra barn men även med vuxna. LÄS MER

 5. 5. Att undervisa i naturvetenskap : -En learning study om densitet i förskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Helena Jönsson; Mathilda Lindström; [2016]
  Nyckelord :Naturvetenskap i förskolan; undervisning i förskolan; densitet; flyta-sjunka; barns föreställningar; learning study; lärstudie; kritiska aspekter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om att undervisa naturvetenskap i förskolan gällande fysikfenomenet densitet i en learning study. Frågeställningarna som behandlas i studien är:  Vilka aspekter av densitetsbegreppet är kritiska för barnens förståelse?  Hur kan learning study som modell användas för att synliggöra undervisningsinnehållet? Studiens teoretiska ramverk har sin utgångspunkt i fenomenografin, variationsteorin och utvecklingspedagogiken. LÄS MER