Sökning: "kritiska förhållanden"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden kritiska förhållanden.

 1. 1. CBA of environmental projects within hydropower

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik; KTH/Energiteknik

  Författare :Sarah Hagman; Julia Lindberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hydropower is a fundamental pillar in the Swedish energy system and accounts for a large part of the Swedish electricity production. The regulation power is also essential for balancing the grid load. LÄS MER

 2. 2. Framgång och misslyckande i IT-outsourcing : En fallstudie om framgångsfaktorer för IT- outsourcing från kundens och leverantörens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alexandra Winkler; [2018]
  Nyckelord :IT-outsourcing; kund; leverantör; outsourcingrelation; framgångsfaktorer; målsättningar; förväntningar; beställarorganisation;

  Sammanfattning : Outsourcing av IT innebär att överlåta aktiviteter relaterade till informationsteknologi till en eller flera externa parter och är idag ett utbrett fenomen. Skälen till att outsourca IT varierar och några exempel på vanligt förekommande skäl är att organisationen som outsourcar vill fokusera på sin kärnverksamhet, höja sin kvalitet, sänka riskerna med föråldrad teknologi eller kostnadseffektivisera sin IT genom att köpa kompetens och komponenter från en extern part. LÄS MER

 3. 3. Brandteknisk riskvärdering av Söndrumshallen

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Jenny Blom; Anna Larsson; Karl-Magnus Larsson; Elin Ranudd; [2018]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering BTR; Söndrumshallen; idrottshall; Halmstad; två-zonsmodell; Argos; utrymning; Simulex; personsäkerhet; riskanalys; kritiska förhållanden; människors beteende vid brand; brandskydd Fire safety evaluation; BTR; sports center; two-zone model; evacuation; occupants´ safety; risk analysis; critical conditions; human behaviour in fire; fire protection; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport är framtagen som en del av kursen Brandteknisk riskvärdering (VBRN70), som ges vid Lunds Tekniska Högskola. Objektet är en idrottshall i Halmstad, kallad Söndrumshallen. LÄS MER

 4. 4. Brandteknisk riskvärdering av Galleria Gränden

  L3-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Daniel Carlström; Lorentz Brännström; Fredrik Andersson; Victor Engvall; [2018]
  Nyckelord :Brandteknisk riskvärdering; BTR; Grovriskanalys; Galleria; Fire Dynamics Simulator; FDS; PyroSim; CFD; Pathfinder; DETACT-T2; Känslighetsanalys; GGG; Utrymningssimulering; Kritiska förhållanden; Utrymning; Brandscenario; Brandsimulering; Personsäkerhet; Fire safety evaluation; Fire risk assessment; Shopping mall; Sensitivity Analysis; Evacuation simulation; Critical conditions; Untenable conditions; Evacuation; Fire scenario; Fire Simulation; Human safety; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Följande rapport har gjorts i utbildningssyfte i kursen Brandteknisk Riskvärdering på brandingenjörsprogrammet på Lunds Tekniska högskola. Rapporten är en brandteknisk riskvärdering med personsäkerhet i fokus över objektet Galleria Gränden i Linköping som är en välbesökt galleria i centrala Linköping med upp till tusentals besökare varje dag. LÄS MER

 5. 5. Lubricants impact on cutting forces - Torque reduction in tapping process

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Marco MANGIATERRA; [2018]
  Nyckelord :Lubricant; Broaching; Cutting Fluid; Tapping; Torque; Smörjning; brotschning; skärvätskor; tappning; vridmoment;

  Sammanfattning : Bearbetningsprocesser är en viktig del av tillverkningsindustrin. Dessa företag måste kontinuerligt förbättra sina processer och göra dem mer effektiva, minska de ekologiska fotavtrycken och driftskostnaderna. Syftet med denna rapport är att förbättra en rund brotschningsprocess för ett bilföretag. LÄS MER