Sökning: "kritiska framgångsfaktorer projekt"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden kritiska framgångsfaktorer projekt.

 1. 1. Increasing OrganizationalEfficiency in a Cross-Brand, Cross-Cultural Project : A Case Study of a Swedish-German R&DCollaboration

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Elly Pensjö; [2020]
  Nyckelord :Cross-culture; cross-brand; Swedish-German collaboration; organizational efficiency .; Tvärkulturellt samarbete; tysk-svenskt samarbete; organisatorisk effektivitet;

  Sammanfattning : It is increasingly common that organizations enter different forms of collaborations to extend their capabilities in order to reach mutual goals and remain competitive on a rapidly changing market. Due to a gap in literature on cross-cultural collaborations, the purpose of this study is to explore how to increase organizational efficiency in a cross-brand, cross-cultural project. LÄS MER

 2. 2. Agila utvecklingsmetoder i distribuerade systemutvecklingsprojekt : Utmaningar och framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emmanuel Martin Vazquez Cruz; [2019]
  Nyckelord :Distribuerad agil systemutveckling; agil systemutveckling; agila metoder; kritiska framgångsfaktorer; utmaningar;

  Sammanfattning : Agila utvecklingsmetoder används ofta i systemutvecklingsprojekt för grupper som arbetar på en och samma plats. I takt med globaliseringen har många organisationer behövt arbeta på ett distribuerat sätt. LÄS MER

 3. 3. Verksamhet och samspel under förändring : En fallstudie om hur taktisk- och operativ personal upplever kritiska framgångsfaktorer under förändringsprojekt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Simon Back; Emil Lendrén; [2019]
  Nyckelord :Planerad förändring; förändringsledarskap; implementering av förändring; samspel i projektgruppen;

  Sammanfattning : I teorin bakom förändringsarbete i organisationer finns det flera olika aspekter att ha i beaktning för att nå ett så lyckat resultat som möjligt. Vad som är ett lyckat resultat för dessa projekt är varierande och subjektivt tolkbart mellan olika personalgrupper och hierarkiska nivåer som kan tycka olika. LÄS MER

 4. 4. RFID-teknologi på distributionscentral Som digital inleveransmetod : framgångsfaktorer vid implementering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Tim Geidne; [2019]
  Nyckelord :Radio frequency identification; RFID system; logistics chain; tagged; challenges; opportunities; Radio frequency identification; RFID-system; logistik-kedja; taggat; utmaningar; möjligheter;

  Sammanfattning : En IT-styrd lager och orderhantering är idag vanligt, metoden för att ta emot leveranser har dock sett likadan ut länge. Man använder sig oftast av streckkoder/QR-koder eller rent manuell hantering med penna och papper. Radio frequency identification (RFID) möjliggör en trådlös och autonom avläsning av gods som är taggade. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar beslut att inte uppgradera verksamhetens IT-system : En fallstudie av en Drupal- och Windows-användande organisation

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Tobias Berndtsson; [2018]
  Nyckelord :uppgraderingar; affärssystem; beslut; förpackad programvara; kritiska framgångsfaktorer; efter-införandet;

  Sammanfattning : I en miljö med kontinuerlig förändring står organisationer inför utmaningen att bestämma när eller om de ska investera i uppgradering av informationsteknologi. Att uppgradera befintlig informationsteknologi till en nyare version kan för många verka självklart, men i vissa fall väljer ändå organisationer att inte genomföra tillgängliga uppgraderingar   Studien består av två beslutsfattanden rörande uppgraderingar av två olika systemtyper i samma organisation. LÄS MER