Sökning: "kritiska patienter"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden kritiska patienter.

 1. 1. Hälso- och sjukvårdspersonals attityder till patienter med obesitas : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Anders Jilderin; Olivia Kjellholm Keding; [2022]
  Nyckelord :Attitude; Attitudes of Healthcare Professionals; Obesity; Attityd; Attityder hos Hälso- och Sjukvårdspersonal; Fetma; Obesitas; Övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund   Obesitas beskrivs som onormal eller överdriven fettansamling, som kan påverka hälsan. Eftersom obesitas är ett växande problem runt om i världen så kommer hälso- och sjukvårdspersonal träffa på personer med obesitas allt mer. LÄS MER

 2. 2. Sjukdomar och skador hos hund relaterade till utfodring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Elinor Sjöholm; [2022]
  Nyckelord :RMBD; Raw meat based diets; kräkning; diarré; tandfraktur; tarmruptur; färskfoder; BARF;

  Sammanfattning : Att utfodra sina hundar med färskfoder, raw meat based diets (RMBD), har ökat i popularitet de senaste åren. Förespråkare framhåller hur RMDB är det bästa nutritionella valet och kan förbättra hundarnas hälsa. LÄS MER

 3. 3. "Dessa patienter står rena monstra nära" : En kritisk diskursanalys av dokument från Vipeholms sjukhus 1935-1950

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Lejla Ibrahimpasic; Eric Crona; [2022]
  Nyckelord :critical discourse analysis; disability; idiot; intellectual disability; institution; Vipeholm; funktionsnedsättning; sinnesslö; intellektuell funktionsnedsättning; institution; kritisk diskursanalys; Vipeholm;

  Sammanfattning : Under 1900-talet blev personer med intellektuell funktionsnedsättning placerade på olika institutioner runt om i Sverige. Personer med intellektuell funktionsnedsättning kallades idioter eller sinnesslöa. LÄS MER

 4. 4. Närståendes upplevelser av att vara närvarande då allvarligt sjuka patienter vårdas av ambulans- och akutsjuksköterskor – En kvalitativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ayub Lugolobi; [2022]
  Nyckelord :Nyckelord Ambulance nurse; acute care nurse; experiences; family; next of kin; patient; relatives.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Inom den Prehospital vården och akutvården sker omhändertagandet av patienter alltid snabbt samt på väldigt kort tid varför det är svårt för ambulans- och akutsjuksköterskor att både ta hand om patienten och patientens närståendes behov. Då patienten bör prioriteras i första hand kan närstående få en negativ upplevelse i mötet med vårdpersonalen. LÄS MER

 5. 5. Intensivvårdssjuksköterskors strategier för att genomföra patientsäkra intrahospitala transporter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Emma Ivarsson; Jenny Edlund; [2021]
  Nyckelord :CIT; intensive care nurses; intrahospital transports; patient safety; strategies; CIT; intensivvårdssjuksköterskor; intrahospitala transporter; patientsäkerhet; strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter inom intensivvård transporteras inom sjukhus för att genomgå exempelvis röntgenundersökningar och intensivvårdssjuksköterskor har ansvaret att förbereda och genomföra transporten tillsammans med kollegor. Intrahospital transport (IHT) är ett kritiskt moment för den instabila patienten. LÄS MER