Sökning: "kritiska ras- och vithetsstudier"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden kritiska ras- och vithetsstudier.

 1. 1. Now you see it, now you don’t - A literature-based study on identifying normative whiteness in relation to structural racism and social determinants of health

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Laura Voutilainen; [2019-08-01]
  Nyckelord :whiteness; critical race and whiteness studies; social determinants of health; public health; structural racism; vithet; kritiska ras- och vithetsstudier; hälsans sociala bestämningsfaktorer; folkhälsovetenskap; strukturell rasism;

  Sammanfattning : Bakgrund: Strukturell rasism betraktas alltmer som en central faktor för skillnader i hälsans sociala bestämningsfaktorer. Att eliminera sådana strukturer kan därmed ses som ett centralt mål för att nå jämlik hälsa för alla med lika villkor. Rollen av normativ vithet har dock inte ännu betraktats som en faktor inom folkhälsoområdet. LÄS MER

 2. 2. Vit men inte svensk : Andra generationens sverigefinnar i den svenska vithetens marginal

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Etnologi

  Författare :Stellan Beckman; [2018]
  Nyckelord :Sweden finns; white privilege; the margins of whiteness; whiteness; race; Sverigefinnar; vita privilegier; vithetens marginal; vithet; ras;

  Sammanfattning : The following thesis explores the racialisation of second generation sweden finns in contemporary Sweden. This is done by applying a theoretical framework from critical race and whiteness studies on 8 interviews with second generation sweden finns. LÄS MER

 3. 3. Fyra nyanser av brunt : Adopterades erfarenheter av svenskhetens gränser, ras och vithet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Therése Fransson; [2016]
  Nyckelord :Transnational adoptees; race; whiteness; Swedishness; critical race and whiteness studies; Transnationella adoptioner; ras; vithet; svenskhet; kritiska ras- och vithetsstudier;

  Sammanfattning : This study is about the group of transnational adoptees, which means adoptions that includes a transfer of children to families who racially and culturally different from them. The Swedish research regarding to this group of adoptees is relatively limited. Especially in relation to the phenomenon like race, whiteness and racism. LÄS MER

 4. 4. Representationer av migranter inom biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning : En textanalys utifrån kritiska ras- och vithetsstudier och intersektionell teori

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM; Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Maria Axelsson; Petra Jansson; [2015]
  Nyckelord :Representation Philosophy ; Library science; Immigrants; Multiculturalism; Discourse analysis - Methodology; Critical theory.; Representation filosofi ; Biblioteks- och informationsvetenskap; Invandrare; Kulturell mångfald; Textanalys - metodik; Kritisk teori.;

  Sammanfattning : The purpose of the essay has been to examine representations of immigrants in contemporary library and information science research in a Scandinavian context. By analyzing nine articles from the past decade we examine the perceptions that exist in the concepts of multiculturalism, culture, race, ethnicity, religion, gender and whiteness and what role and importance the library as a place is assigned in relation to immigrants as a user group. LÄS MER