Sökning: "kritiskt perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 661 uppsatser innehållade orden kritiskt perspektiv.

 1. 1. VARFÖR FÅR FÖRÄNDRINGSARBETE INTE FÄSTE? En kritisk studie över Världskulturmuseernas arbete med hållbarhet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Amelia Månsson; [2021-06-11]
  Nyckelord :Planerad förändring; Översättning; Kritisk reflektion; Världskulturmuseerna; Hållbarhetsidéer;

  Sammanfattning : Organisationsförändring är en av de mest utforskade delarna inom organisationsforskningen. Idag finns det tusentals modeller och anvisningar om hur en framgångsrik förändring genomförs. Trots detta beräknas tre fjärdedelar av alla förändringsförsök inte uppnå de ursprungliga målen med förändringen, de får helt enkelt inte fäste. LÄS MER

 2. 2. Examensarbetets (o)nyttainför arbetslivet : En abduktiv studie om examensarbetets effekter införarbetslivet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Mikaela Andersson; Felicia Carlsson; Elin Hörvallius; [2021]
  Nyckelord :Examensarbete; självständigt arbete; kompetens; färdigheter; arbetsliv; kommunikation; självständighet; samarbete; arbetsförberedande; integrering; arbetsgivare; samverkan;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta arbete är att beskriva huruvida examensarbetet bidrar med färdighet och kompetens inför arbetslivet. Syftet är att bredda kunskapen kring vad examensarbetet bidrar till och att bidra med underlag för diskussioner kring examensarbetets uppbyggnad och dess samverkan med näringslivet. LÄS MER

 3. 3. Stambråkets möjligheter att berika bråkundervisningen : En läromedelsanalys om en läromedelsseries möjligheter att utveckla en förståelse för stambråk i grundskolans årskurs 4-6.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Linda Didrik Sjöbladh; Petter Nordliden; [2021]
  Nyckelord :partitioning; iterating; invers order; concept image; Stambråk; bråk; variationsteori; kritiska aspekter; variationsmönster;

  Sammanfattning : Denna läromedelsanalys syftar till att utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv belysa vilka möjligheter en läromedelsserie i matematik erbjuder elever att utveckla en förståelse för stambråk. Studien utgår från sex kritiska aspekter av stambråk: areamodellen, linear measurement, inverse order relationship, stambråk som mängden av en helhet, partitioning och iterating. LÄS MER

 4. 4. "Det bara är så" : en studie om barnlitteraturen ur ett normkritiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Josefin Westbom; [2021]
  Nyckelord :Barnlitteratur; grundskola; högläsning; intersektionalitet; normer; normkritik.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att kartlägga bruket av barnlitteratur i åk F-3 och genom detta analysera barnlitteratur ur ett normkritiskt perspektiv och elevers uppfattningar om dessa normer. De utvalda normerna för studien var kön, genus, etnicitet och funktionalitet. LÄS MER

 5. 5. Flerspråkiga elevers språkutveckling : Faktorer som gynnar språkutvecklingen hos flerspråkiga grundskoleelever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Christine Hayek; Maggie Afrem; [2021]
  Nyckelord :Grundskolan; flerspråkighet; språkutveckling; klassrumsinteraktion; flerspråkiga elever;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie ämnar undersöka flerspråkiga elever. Syftet var att granska vilka faktorer som gynnar deras språkutveckling samt hur lärare arbetar för att främja deras språkutveckling. Undersökningen riktar sig till grundskolan, med huvudfokus i årskurserna 4–6. LÄS MER