Sökning: "kritiskt sjuka barn"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden kritiskt sjuka barn.

 1. 1. Föräldrars behov när deras barn är kritiskt sjukt och vårdas på en intensivvårdsavdelning

  Magister-uppsats,

  Författare :Amanda Johansson; Jenny Lindstrand; [2020-06-26]
  Nyckelord :Familjecentrerad omvårdnad; kritiskt sjuka barn; föräldrars behov; barnintensivvårdsavdelning; intensivvård; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Background: At the ICU (Intensive Care Unit) critically ill patients are treated, who need careful monitoring with high-tech equipment. Children who are critically ill are usually cared for in PICU (Pediatric Intensive Care Unit) by specialist trained personnel within intensive care and pediatrics background. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av möte med kritiskt sjuka barn inom ambulanssjukvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Alexander Andersson; Keing Tang; [2020]
  Nyckelord :kritiskt sjukt barn; ambulanssjukvård; ansvar; erfarenhet; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Andelen fall med kritiskt sjuka barn är få jämfört med vuxna. Vård av ett kritisk sjukt barn utgör en stor utmaning då barnets förutsättningar skiljer sig i olika åldrar vilket leder till att bedömningen, bemötandet och behandlingen måste anpassas till det enskilda barnet. LÄS MER

 3. 3. Att vårda barn på allmän intensivvårdsavdelning : Intensivvårdssjuksköterskors upplevda erfarenhet - En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elinor Johansson; Liselott Lindström; [2020]
  Nyckelord :intensivvårdssjuksköterska; upplevelse; barn; intensivvård; vårdrelation; familj; intervju; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Cirka hälften av alla barn med intensivvårdsbehov vårdas på en allmän intensivvårdsavdelning. Det är stora skillnader mellan barn och vuxna vad gäller fysiologi, anatomi, sjukdomspanorama och omvårdnadsbehov, vilket ställer särskilda krav på kunskap och beredskap. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskors upplevelser av interhospitala överflyttningar av kritiskt sjuka patienter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jimmy Andersson; Ellinor Teiffel; [2020]
  Nyckelord :anestesisjuksköterska; interhospitala överflyttningar; förflyttningar; kritiskt sjuka patienter; upplevelser; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Interhospitala överflyttningar där anestesisjuksköterskor ansvarar för kritiskt sjuka patienter ökar i dagens samhälle. Hur anestesisjuksköterskor upplever dessa överflyttningar är oklart, då forskningen inom ämnet fortfarande är relativt begränsat. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelser av att ha ett kritiskt sjukt barn på en intensivvårdsavdelning. : - En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Julia Andersson; Anna Jarlh; [2019]
  Nyckelord :Barnintensivvård; föräldrars upplevelser; intensivvård; kritiskt sjuka barn; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnintensivvård beskrivs som stark känsloladdad vård för både föräldrar och sjukvårdspersonal. Att ha ett barn inlagt på en intensivvårdsavdelning är förenat med stress och oro hos de flesta föräldrar. LÄS MER