Sökning: "kritiskt tänkande"

Visar resultat 1 - 5 av 244 uppsatser innehållade orden kritiskt tänkande.

 1. 1. Nyanlända elever och kritiskt tänkande: En intervjustudie om möjligheter och utmaningar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Zahra Kadhum; Minoo Mehrpour; [2021-07-05]
  Nyckelord :Kritiskt tänkande; nyanlända elever; den dolda läroplanen; bakgrundens betydelse;

  Sammanfattning : Integration och demokrati är två högaktuella samhällsfrågor i Sverige. En lyckad inkluderingav nyanlända elever i svenska skolan kan erbjuda dessa unga samhällsmedborgare deförutsättningarna som behövs för ett aktivt deltagande i den svenska demokratin. LÄS MER

 2. 2. Förnuft & känsla - Strategier för att bemöta och förebygga post-sanning i skolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Alexandra Ghafari; Anders Melin; Judit Sundberg; [2021-04-21]
  Nyckelord :filosofi; post-sanning; post-truth; kritiskt tänkande;

  Sammanfattning : Dagens samhälle präglas av post-sanning och att sanningspåståenden i allt högre grad underbyggs av känslor istället för fakta. Syftet med detta arbete var att undersöka kopplingen mellan post-sanningssamhället och kritiskt tänkande, eftersom det senare är en del av filosofiämnet. LÄS MER

 3. 3. Using Literature as a Teaching Medium in English Classes in Sweden  

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Lamar Aziz; [2021]
  Nyckelord :teaching fiction; language development; critical thinking; social and cultural awareness; English curriculum for secondary school.; Att undervisa skönlitteratur; språkutveckling; kritiskt tänkande; social och kulturell medvetenhet;

  Sammanfattning : There is a great tendency in using literature as a medium of language teaching because literature plays an essential role in developing the students’ language skills. It also helps them in acquiring cultural experiences and to attain a better understanding of the literary texts. LÄS MER

 4. 4. Examensarbetets (o)nyttainför arbetslivet : En abduktiv studie om examensarbetets effekter införarbetslivet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Mikaela Andersson; Felicia Carlsson; Elin Hörvallius; [2021]
  Nyckelord :Examensarbete; självständigt arbete; kompetens; färdigheter; arbetsliv; kommunikation; självständighet; samarbete; arbetsförberedande; integrering; arbetsgivare; samverkan;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta arbete är att beskriva huruvida examensarbetet bidrar med färdighet och kompetens inför arbetslivet. Syftet är att bredda kunskapen kring vad examensarbetet bidrar till och att bidra med underlag för diskussioner kring examensarbetets uppbyggnad och dess samverkan med näringslivet. LÄS MER

 5. 5. Identitet, sexualitet och skönlitteratur : En studie av svenskämnets litteraturundervisning som didaktisk potential för gymnasieelevers identitetsskapande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University

  Författare :Moa Öberg; [2021]
  Nyckelord :sexualitet; litteraturundervisning; didaktisk potential; critical literacy;

  Sammanfattning : Det framgår i Svenskämnets syfte för gymnasieskolan att svenskämnet kärna ska vara språk och litteratur. Vidare framskrivs det Svenskämnets centrala innehåll för gymnasieskolan att elever ska utveckla förmågan att använda skönlitteratur som en källa till självinsikt och förståelse för andra människor. LÄS MER