Sökning: "kritiskt tänkande"

Visar resultat 1 - 5 av 228 uppsatser innehållade orden kritiskt tänkande.

 1. 1. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att minska vårdrelaterade urinvägsinfektioner till följd av kvarliggande urinkateter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Liudmyla Hryha; Edith Langert; [2020-06-26]
  Nyckelord :Vårdrelaterade urinvägsinfektioner; omvårdnad; prevention; patientsäker vård; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterad urinvägsinfektion är ett stort problem på svenska sjukhus. Upp till90 % av urinvägsinfektioner är till följd av kvarliggande urinkateter. Vårdrelateradurinvägsinfektion resulterar till ökad sjuklighet, längre vårdtider och ökade kostnader församhället. LÄS MER

 2. 2. Att leva med bröstcancer : En litteraturöversikt för att belysa kvinnors upplevda erfarenheter av att leva med bröstcancer

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Frida Magnusson; My Nordström; [2020]
  Nyckelord :Breast neoplasms; Women; Female; Life experiences; Life change events; Bröstcancer; Kvinnor; Levda erfarenheter; Livsavgörande händelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna hos kvinnor i världen. Trots att förekomsten av bröstcancer uppskattas öka årligen har mortaliteten minimerats på grund av rutinmässiga mammografikontroller som kan upptäcka indikationer på bröstcancer i ett tidigare skede. LÄS MER

 3. 3. Visuell litteracitet Kritiskt tänkande kring stereotypa reklambilder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Paula Jönsson; Kajsa Kindberg; [2020]
  Nyckelord :bilder; blickar; genus; framställning av bilder; kroppar; kvinnor; objekt; visuell litteracitet;

  Sammanfattning : Studien är en undersökning i hur kan arbetet med bildanalys kan genomföras, och varför det är viktigt att integrera i undervisningen. Den riktar sig mot elever i åk 7–9, men undersökningar som inte enbart riktar sig mot högstadiet har använts. Resultaten är ändå användbara i studien då de går att applicera i olika åldrar. LÄS MER

 4. 4. Kärlek, sex och relationer : En analys av ungdomsromanerna När hundarna kommer och Störst av allt i relation till gymnasieskolans ansvar gällande sex- och samlevnadsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Felicia Engdahl; [2020]
  Nyckelord :Didaktiskt verktyg; kvalitativ textanalys; litteraturdidaktik; litteraturläsning; relationer; samtycke; sexualitet; sex och samlevnad; svenska; ämnesplan.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur två populära ungdomsromaner kan användas i svenska för att främja sex- och samlevnadsundervisningen på gymnasiet. Studien baseras på en kvalitativ textanalys med en hermeneutisk ansats. LÄS MER

 5. 5. Muntlig kommunikation i matematikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Malmgren; Jeasmine Andersson; [2020]
  Nyckelord :Interaktion; kunskapsutveckling; matematik; muntlig kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med den här kunskapsöversikten är att undersöka vad den muntliga kommunikationen har för påverkan för elevers lärande i matematik utifrån tidigare forskning. Intresset för frågan väcktes under våra verksamhetsförlagda kurser där vi sett hur den traditionella matematikundervisningen fortfarande dominerar, vilket innebär att läraren ger korta genomgångar och att eleverna därefter arbetar med eget arbete i matematikboken. LÄS MER