Sökning: "krock"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet krock.

 1. 1. Evaluation of occupant kinematics in crash using the PIPER model : in frontal and oblique crash simulations

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Maria Daouacher; [2019]
  Nyckelord :PIPER; Human Body Model; Child occupants; Anthropometrics;

  Sammanfattning :   A child dies in road traffic crashes every fourth minute. Totally were 186 300 children under the age of 18 killed in vehicle accidents in 2012, even more were severely injured [1]. LÄS MER

 2. 2. Utan tvivel är man inte klok : En vetenskaplig essä där jag uppmärksammar och undersöker tvivlet som jag uppleveri min profession som förskollärare

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Carina Ryberg; [2019]
  Nyckelord :Preschool; practical knowledge; doubts; pedagogical documentation; assessment of children; Förskola; praktisk kunskap; tvivel; pedagogisk dokumentation; bedömning av barn;

  Sammanfattning : Working at preschool is not always easy. Meetings between different people, the ability to weigh and assess situations, analyze documentation, have scientific knowledge and, not least, be able to lead a careful and educational teaching that gives all children the conditions to meet curriculum goals are some of the demands placed on us working in preschool. LÄS MER

 3. 3. An Extreme Value Approach to Road Safety Analysis

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Johanna Lägnert; [2019]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : In this thesis we study the feasibility of applying extreme value theory to data regarding road safety. In particular, we propose a model for assessing the risk of collision and near collision using extreme value theory. LÄS MER

 4. 4. Individuellt eller i grupp. En studie om pianolärares attityder till olika former för pianoundervisning i kulturskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Madeleine Widing; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka verksamma pianolärares attityder till undervisning i grupp respektive individuellt i en kulturskolkontext. Problemformuleringen grundar sig i kulturskoleutredningens förslag om att utöka gruppundervisningen i kulturskolan. LÄS MER

 5. 5. Idealet och verkligheten : den skånska lokaljournalistiken

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alva Svenning; Aisza Anna Hubenko; [2019]
  Nyckelord :Lokaljournalistik; nyhetsvärdering; Skåne; Social Sciences;

  Sammanfattning : Informationsspridare, granskare av makten eller förutsättningen för den fria åsiktsbildningen är nyckelbegrepp som ofta beskriver lokaljournalistiken (Nord och Strömbäck 2012:17). Men vad händer när bilden av vad journalistiken borde vara, på ett eller flera plan kolliderar med verkligheten? Uppsatsen undersöker vad som formar lokaljournalistik enligt fyra skånska journalister. LÄS MER