Sökning: "kronhjortsförvaltning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kronhjortsförvaltning.

  1. 1. Governance i älgförvaltningen : en skildring av hur olika intressen representeras inom älgförvaltningen i Uppsala län

    Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Författare :Jennifer Botos; [2019]
    Nyckelord :älgförvaltning; governance; ansvarsutkrävande; tillit; kronhjortsförvaltning; samråd; samförvaltning; lokal förankring;

    Sammanfattning : År 2012 införde den svenska staten en ny ansvarsnivå i älgförvaltningen. I dagens älgförvaltning finns flera samhällsintressen representerade och i förvaltningen deltar flertalet inblandade aktörer i en så kallad samförvaltning. LÄS MER