Sökning: "kronisk ländryggssmärta"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden kronisk ländryggssmärta.

 1. 1. Att leva med långvarig ryggsmärta : En litteraturöversikt om individers upplevelser

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sofie Eriksson; Sabine Murkisch; [2019]
  Nyckelord :chronic pain; back pain; low back pain; quality of life; coping; experience; kronisk smärta; ryggsmärta; ländryggssmärta; livskvalitet; hantering; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Långvarig smärta är en subjektivt ihållande smärta som pågår i mer än tre månader. Smärtan återkommer i skov där lokalisation, intensitet och smärttyp kan skilja sig åt mellan episoderna. Inom långvarig smärta är ryggsmärta den vanligast förkommande och är lokaliserad till ländrygg-, skulder- eller nacksmärtor. LÄS MER

 2. 2. Motorisk kontrollträning kontra generell träning vid behandling av ospecifik ländryggssmärta : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Thobias Forss; Anton Rova; [2018]
  Nyckelord :funktionsförmåga; generell träning; motorisk kontrollträning; ospecifik ländryggssmärta; smärtintensitet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ländryggssmärta är vanligt förekommande i samhället och mellan 60–80 % av befolkningen drabbas någon gång under sin livstid och i de flesta fall klassificeras smärtan som ospecifik ländryggssmärta. Både motorisk kontrollträning (MKT) och generell träning (GT) används ofta inom fysioterapin som behandling för ospecifik ländryggssmärta. LÄS MER

 3. 3. Effekten av manuell terapi hos personer i arbetsför ålder med kronisk ländryggssmärta – En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Niklas Kolari; [2018]
  Nyckelord :physiotherapy; chronic low back pain; manual therapy; exercise; fysioterapi; kronisk ländryggssmärta; manuell terapi; träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ländryggen består av fem kotor som är omgiven av en avancerad ligamentapparat samt muskler som ska stabilisera denna instabila konstruktion av leder. Ländryggens främsta funktioner är att vara viktbärande och stötdämpande samt att skydda ryggmärgskanalen och nervrötterna. LÄS MER

 4. 4. Elektroakupunktur som behandlingsmetod vid ländryggssmärta : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Tex Filin; Victor Pierce; [2017]
  Nyckelord :elektroakupunktur; ländryggssmärta; percutaneous electrical nerve stimulation PENS ; randomized controlled trial RCT ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Akupunktur är en gammal behandlingsmetod, beräknad ungefär 4100 år gammal och kommer från Kina. Elektroakupunktur är en något nyare behandlingsmetod där man för ström mellan nålarna. Denna behandlingsmetod används främst av fysioterapeuter. LÄS MER

 5. 5. Motorisk kontrollträning vid kronisk ospecifik ländryggssmärta : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Emma Lindblom; Hanna Zackrisson; [2017]
  Nyckelord :Fysioterapi; kronisk ospecifik ländryggssmärta; motorisk kontrollträning;

  Sammanfattning : Introduktion: Varje år drabbas en tredjedel av alla vuxna i Sverige av någon typ av ryggsmärta och chansen att någon gång drabbas under sin livstid är 80 %. Personer med ländryggssmärta har ofta dålig kontroll över ryggraden och har svårt att automatiskt aktivera muskulatur som transversus abdominis, multifiderna och obliquerna. LÄS MER