Sökning: "kronisk njursjukdom"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden kronisk njursjukdom.

 1. 1. Att vara bunden till en maskin för överlevnad : Patienters erfarenheter av hemodialys vid kronisk njursvikt - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sanne Bengtsson; Josefine Dahlberg; [2021]
  Nyckelord :Chronic kidney disease; Experiences; Hemodialysis; Literature Study; Patients; Erfarenheter; Hemodialys; Kronisk njursvikt; Litteraturstudie; Patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk njursjukdom klassas som en folksjukdom och orsakar samhället stora kostnader samt lidande för de drabbade. Globalt beror nästan var tjugonde dödsfall på njursjukdom. En behandlingsform för njursjukdom är hemodialys. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av att leva med dialysbehandling

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Helga Lundberg; Astrid Tyrberg; [2021]
  Nyckelord :Upplevelser; kronisk njursjukdom; dialysbehandling; peritoneal dialys; hemodialys; KASAM; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att leva med njursjukdom och dialys innebär en livslång behandling som är tidskrävande och medför begränsningar i livet. Sjuksköterskans roll är att hjälpa och vägleda patienterna för att skapa mening och sammanhang. Syfte: Studiens syfte var att beskriva patienters upplevelser av att leva med dialysbehandling. LÄS MER

 3. 3. Att ge omvårdnad till patienter med kronisk njursjukdom : Ur sjuksköterkans perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Frida Johansson; Mikaela Strid Lewander; [2021]
  Nyckelord :Erfarenhet; kronisk njursjukdom; litteraturöversikt; omvårdnad; sjuksköterskans roll; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kronisk njursjukdom (KNS) anses vara ett världshälsoproblem som kännetecknas av en smygande och irreversibel försämring i njurarnas funktion att rena blodet från avfallsämnen. Det krävs ofta en radikal livsstilsförändring hos patienten med KNS och associeras bland annat med en stress och förlorad frihet. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnad av katter med kronisk njursjukdom (CKD) : en översikt om prevalens, behandlingsåtgärder och möjligheten att förbättra dessa katters livskvalitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Julia Höglund; [2021]
  Nyckelord :IRIS; omvårdnadsåtgärder; prognos; riskfaktor;

  Sammanfattning : Chronic kidney disease (CKD) kronisk njursjukdom är vanligt förekommande bland katter och tidiga symtom kan vara svåra att upptäcka. CKD är en diagnos som innefattar både katter med mindre långtgående njurskador till katter i livets slutskede med mycket låg njurkapacitet. LÄS MER

 5. 5. Serumkoncentrationer av symmetriskt dimetylarginin hos katt : en pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Caroline Bergman; [2020]
  Nyckelord :katt; SDMA; symmetriskt dimetylarginin; kreatinin; kronisk njursjukdom;

  Sammanfattning : Kronisk njursjukdom är ett vanligt förekommande sjukdomstillstånd hos framför allt äldre katter och även en vanlig orsak till avlivning hos katt. För att bedöma njurfunktionen hos katt analyseras vanligtvis koncentrationen av kreatinin i serum eller plasma, vilket är en enkel men relativt okänslig metod. LÄS MER