Sökning: "kronisk sjukdom skola"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden kronisk sjukdom skola.

 1. 1. Individers upplevelse av att leva med bipolär sjukdom : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Dahl; Hawo Osman; [2022]
  Nyckelord :Bipolär sjukdom;

  Sammanfattning : Introduktion: Bipolär sjukdom är en kronisk sjukdom som gör att individen pendlar mellan mani och depression. På grund av växlingar mellan maniska och depressiva episoder upplever individen en stor påfrestning på sin livskvalitet och har en hög mortalitet. LÄS MER

 2. 2. Den dolda kvinnosjukdomen : Kvinnors erfarenheter av att leva med endometrios

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Isabella Jansson; Dana Li; [2022]
  Nyckelord :Endometrios; Erfarenheter; Kvinnor; Lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Endometrios är en kronisk sjukdom som drabbar livmoderbärande kvinnor. Endometrios är en dold kvinnosjukdom som både samhället och vården har kunskapsbrist om. Att som sjuksköterska ha förståelse för kvinnor med endometrios och kvinnornas erfarenheter av sin sjukdom kan möjliggöra ett bättre stöd för kvinnorna i vården. LÄS MER

 3. 3. Att ha ett barn med diabetestyp 1, hur upplever föräldrarna det? : En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Matilda Kullberg; Rebecca Ljungkvist; [2020]
  Nyckelord :Barn; Diabetes mellitus typ 1; Föräldrars upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en kronisk autoimmun sjukdom och en av de vanligaste kroniska sjukdomarna hos barn i Sverige. Det kan uppstå en kris för familjemedlemmar när barnet insjuknar i diabetes typ 1 på grund av komplexa interaktioner mellan dagsaktiviteter, insulin och mat. LÄS MER

 4. 4. Att leva med ett barn med diabetes typ 1 - ur ett föräldrarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Setterberg; Rune Ida; [2018]
  Nyckelord :Barn; diabetes mellitus typ 1; erfarenheter; föräldraperspektiv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en allvarlig kronisk sjukdom med komplex behandling. Dessa faktorer kan resultera i att barnet söker stöd hos föräldrarna. Diagnosen och dess konsekvenser kan erfaras som livsomvälvande för hela familjen. Syfte: Studien belyste föräldrars erfarenheter av att leva med ett barn med diabetes typ 1. LÄS MER

 5. 5. Huvudpina. : En litteraturstudie om att vara ung med migrän.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Lana Bracin; Linnéa Persson; [2014]
  Nyckelord :Migraine; Adolescents; Life Changing Events; Coping strategies; Effects; Migrän; Ungdomar; Livshändelser; Copingstrategier; Effekt;

  Sammanfattning : Background: Migraine is a chronic disaese, often described as a growing publich health problem. One of the suffering groups are adolescents and the prevalence of the migraine is one of the most common reasons why school based health clinics are contacted. The state is related to an extensive, physical and psychological suffering. LÄS MER