Sökning: "kroniska sår"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden kroniska sår.

 1. 1. Kroniska sår hos hund och katt : sårvårdsåtgärder, uppkomst och komplikationer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Strandberg; Sara Lilja; [2019]
  Nyckelord :kroniska sår; hund; katt; sårvårdsåtgärder; sårläkning;

  Sammanfattning : Sårvård är ett viktigt område för djursjukskötare då de har regelbunden patientkon-takt och ansvar för utförandet av sårvården. För att uppnå optimal sårvård är kunskap om allmän sårläkning, hur sårbedömning utförs samt sårvårdsåtgärder för olika typer av sår viktigt för en djursjukskötare. LÄS MER

 2. 2. Patologiska förändringar och behandling av halta suggor i svenska grisbesättningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Michelle Pettersson; [2019]
  Nyckelord :hälta; antibiotikabehandling; suggor;

  Sammanfattning : Upp mot 50 % av suggorna inom grisproduktionen slås ut årligen, vilket inte är gynnsamt för varken produktionen, ekonomin eller djurvälfärden. Ben- eller klövproblem och trauma som ger hälta hos suggor är en vanlig förekommande orsak till oplanerad utslagning av suggor. LÄS MER

 3. 3. Svenska och norska hästar med mugg och rasp : en deskriptiv studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Karin Juto; [2019]
  Nyckelord :mugg; rasp; chorioptes bovis; fotosensitivitet;

  Sammanfattning : Mugg och rasp är ett vanligt förekommande hudproblem på häst. Det är snarare ett syndrom än en sjukdom då benämningen mugg och rasp beskriver lesioner på hästens distala ben. På engelska går syndromet oftast under namnet ”Pastern dermatitis” men fler benämningar kan förekomma. Lesionerna kan bl. LÄS MER

 4. 4. Trombocytrik plasma (PRP) som behandlingsmetod av hudsår distalt på hästens ben : en litteraturstudie över framställning ochevidens

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Qvarfort; Angelica Gullev Adlén; [2019]
  Nyckelord :häst; sår; hudsår; sårläkning; distalt på hästens ben; behandlingsmetod; trombocytrik plasma; PRP; framställningsmetoder; evidens;

  Sammanfattning : Hästens ben är mycket utsatta för skador, och hudsår som uppkommer distalt på hästens ben har observerats vara mycket svårläkta. Därför är intresset stort att hitta en behandling som främjar läkningen av hudsår distalt på hästens ben, både ur ett praktiskt och ett ekonomiskt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Larvterapi : ett bättre alternativ än konventionella metoder?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Isak Svensson; [2018]
  Nyckelord :sårläkning; ulkus; kroniska sår; lucilia sericata;

  Sammanfattning : Sårläkningens grundprinciper finns dokumenterat sedan flera tusen år tillbaka. Många metoder som användes då är idag föråldrade men det finns substanser som moderniserats och förfinats, som t.ex. honung. LÄS MER