Sökning: "kroniskt sjuka barn"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden kroniskt sjuka barn.

 1. 1. Föräldrars upplevelser av att deras barn insjuknar i diabetes mellitus typ 1

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Malin Brandberg; Sandra Edman; [2018]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 1; T1DM; Föräldrar till kroniskt sjuka barn; Omvårdnadsansvar; Utbrändhet;

  Sammanfattning : Bakgrund Varje dag insjuknar cirka två barn i diabetes mellitus typ 1 (T1DM) i Sverige. När ett barn blir sjukt är det föräldrarna till barnet som ansvarar för omvårdnaden vardagen. Omvårdnadsansvaret läggs på föräldrarna och för en del kan detta leda till stress och i värsta fall till utbrändhet. LÄS MER

 2. 2. Att vara förälder till barn med kronisk sjukdom - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Anette Ahlqvist; Maria Lindkvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Att som förälder få uppleva att barnet drabbas av en kronisk sjukdom är en omvälvande händelse för många föräldrar. När ett barn blir sjuk är det oftast en hel familj som drabbas och i vården finns det en utmaning i att möta hela familjen som är i behov av stöd och vård. LÄS MER

 3. 3. Att leva med ett kroniskt sjukt barn. : - En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Yenny Kjeller; Caroline Lorentzson; [2018]
  Nyckelord :Child; chronic disease; literature review; experience; guardians.; Barn; kronisk sjukdom; litteraturöversikt; upplevelse; vårdnadshavare.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fler barn än någonsin överlever med kronisk sjukdom. När ett barn får en kronisk sjukdom påverkar det inte bara barnet i fråga, utan hela familjen. Det innebär att vårdpersonal är i mer behov än någonsin att kunna behandla och bemöta både det sjuka barnet så väl som veta hur bästa ta hand om familjen. LÄS MER

 4. 4. Effekten av sockerlösning i smärtlindrande syfte till nyfödda : En litteratudstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lina Ringman; [2015]
  Nyckelord :Sucrose; Glucose; Infant Newborn; Analgesia; Analgesics; Effekt; Sockerlösning; nyfödda barnet; smärta; procedurer; komplement;

  Sammanfattning : Nyfödda barn som är kroniskt eller tillfälligt sjuka upplever multipla invasiva och vävnadsskadande procedurer på akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar. Smärtsamma procedurer är en risk för hjärnskador hos den nyfödde. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelser av mångbesök på barnakutmottagningen

  Magister-uppsats,

  Författare :Ronja Fjellner; Viktoria Olender; [2014-08-05]
  Nyckelord :Frequent attender; pediatric emergency department; emergency utilization; parental experiences;

  Sammanfattning : Introduction: Frequent attenders is a term used in health care services that define a person attending a health care setting more than four times during a 12 month period. Recently published research concerning frequent attenders in pediatric emergency departments describes their reasons for attending a health care service or characteristics of these individuals but lacks a qualitative approach exploring their experiences. LÄS MER