Sökning: "kronofogdemyndigheten"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet kronofogdemyndigheten.

 1. 1. Hur långtgående är skyddet för borgenärsintresset när en gäldenär avlider under ett skuldsaneringsbeslut? : Betalningsplanens roll och borgenärers rätt till omprövning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Natalie Celik; [2019]
  Nyckelord :skuldsanering; gäldenär; borgenär; betalningsplan; skuld; omprövning; dödsbo; kronofogdemyndigheten; överskuldsättning; arvingar; dödsbodelägare; fordringsrätt; skuldsaneringsbeslut; överklaga; myndighetsutövning; ärvdabalken; skuldsaneringslagen; betalningsmoral;

  Sammanfattning : Ett beslut om skuldsanering innebär att gäldenären befrias från betalningsansvaret för de fordringar som sätts ned i samband med skuldsaneringsbeslutet. Fordringsförhållandet mellan gäldenären och borgenärerna upphör således inte, utan skuldsaneringsbeslutet medför en civilrättslig förändring avseende betalningsansvaret. LÄS MER

 2. 2. ”En karriärdörr har stängts”. En kvalitativ studie av upplevda karriärmöjligheter på Kronofogdemyndigheten.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Emilia Kahn; Jennifer Öblom; [2018-01-29]
  Nyckelord :Organisationsstruktur; Glasrulltrappa; Kronofogdemyndigheten; Rosabeth Moss Kanter; Christine L. Williams; Karriärmöjligheter; Karriär; Jämställdhet; Offentlig Förvaltning;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur Kronofogdemyndighetens anställdaupplever sina karriärmöjligheter samt om de anställda upplever att karriärmöjligheterna skiljer sig mellan män och kvinnor.Teori: Det teoretiska ramverket består av Moss Kanters teori omorganisationsstruktur och Williams teori om Glasrulltrappan. LÄS MER

 3. 3. Tredje mans rätt vid utmätning : Utgör samäganderättsavtal ett utmätningshinder?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Caroline Poles; [2018]
  Nyckelord :Utmätning; samäganderättsavtal; tredje man;

  Sammanfattning : För näringsidkare i dagens samhälle är äganderättsskyddet av stor betydelse, synnerligen näregendom ägs med samäganderätt. När en gäldenär inte förmår att uppfylla sinabetalningsförpliktelser kan det leda till att gäldenären får en exekutionstitel mot sig. LÄS MER

 4. 4. Digital e-krona i ljuset av utmätning : En jämförelse med traditionella betalmetoder samt kryptovalutor

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Ingrid Lascar; [2018]
  Nyckelord :utmätning; e-krona; kryptovalutor; pengar; enkla kontofordringar; förhållande till tredje man; säkerställande av lös egendom;

  Sammanfattning : I dag har det utvecklats många olika betalmetoder och tekniken har bidragit till att många betalningar nu sker digitalt. Pengar är inte det självklara valet för betalning utan alternativ som bankkort och andra digitala alternativ har utvecklats. De digitala alternativen har också mynnat ut i nya typer av valutor såsom kryptovalutor. LÄS MER

 5. 5. Skuldsättning och inkomstojämlikhet : En ekonometrisk studie av konsumtionsfunktionen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Annie Schön; [2018]
  Nyckelord :income inequality; municipality; consumption function; indebtedness; status-seeking consumption; conspicuous consumption; inkomstojämlikhet; kommun; konsumtionsfunktion; skuldsättning; statuskonsumtion; iögonfallande konsumtion;

  Sammanfattning : Tiden före den senaste finanskrisen präglades av generös kreditgivning och ökande inkomstskillnader. Det är väl bevisat att hög skuldsättning ökar risken för finansiell instabilitet, och bevisen blir fler för att inkomstojämlikhet påverkar överskuldsättning i en positiv riktning. Flera, däribland Frank et. al. LÄS MER