Sökning: "kronolekt attityder"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden kronolekt attityder.

 1. 1. Vad är "fult"? Om fult språk och fula ord i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Matilda Martinsson; [2010]
  Nyckelord :attityder; fult språk; generationskonflikt; kronolekt; moraliska regler; sociala konventioner; språknormer;

  Sammanfattning : Syftet med mitt arbete har varit att undersöka det fula språket och vilken funktion det fyller hos barn och ungdomar. Jag har även intresserat mig för barn och ungdomars attityder till det fula språket, samt huruvida det är nödvändigt att göra en ny definition av begreppet ”fult”. LÄS MER

 2. 2. En människas språkhistoria : i ljuset av ett vidgat lektbegrepp

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska

  Författare :Lovisa Alvtörn; [2005]
  Nyckelord :språksociologi; tvåspråkighet; språkbruk; språkvariation; dialekter; sociolekter; Applied linguistics; foreign languages teaching; sociolinguistics; Tillämpad lingvistik; undervisning i främmande språk; sociolingvistik; Dialectology; Dialektforskning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en fallstudie av en tvåspråkig persons individuella språkhistoria och hennes svenska idiolekt av idag. Studien görs med utgångspunkt i ett vidgat lektbegrepp, vilket inkluderar såväl produktion som konsumtion och reception av texter (enligt ett vidgat textbegrepp) samt attityder och handlingsberedskaper till olika språkliga varieteter. LÄS MER