Sökning: "kronvittne"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet kronvittne.

 1. 1. Att gola eller inte gola? Om effekterna av ett kronvittnessystem i Sverige.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Michelle Lemoutzoglou; [2022]
  Nyckelord :Straffrätt en. criminal law ; Processrätt en. Criminal procedure ; Kronvittnessystem; Kronvittne; Strafflindring; Tystnadskultur; Kriminella nätverk; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The culture of silence in criminal networks creates problems for crime investigations around Sweden. In the absence of witnesses and evidence, many crimes are left unsolved, which is now being changed by streamlining the process and allowing suspects to provide information about each other in exchange for a reduced sentence. LÄS MER

 2. 2. Strafflindring vid medverkan till utredning av annans brott – En effektiv metod för brottsbekämpning eller ett hot mot rättssäkerheten?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Granborg; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; strafflindring; strafflindring vid utredningsmedverkan; kronvittne; kronvittnessystem; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The report En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring (SOU 2021:35), which was published on 25 May 2021, proposed that an arrangement which provides a possibility for the court, when sentencing, to take into consideration the fact that the accused has assisted in the investigation of serious criminality committed by another person should be introduced. The proposal strikes a balance between effective law enforcement and rule of law. LÄS MER

 3. 3. Kronvittnessystemet : En stärkt rättsprocess eller ett ogenomtänkt politiskt krafttag?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Grelsson; [2021]
  Nyckelord :Processrätt; kronvittne; kronvittnessystem; kriminologi; rättssäkerhet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Bevisvärdering av medtilltalades uppgifter : Betydelsen av stödbevisning vid värdering av utsagor, när en medtilltalad erkänner egen skuld och anger andra medtilltalade som skyldiga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sanna Bengtsson; [2020]
  Nyckelord :Bevisvärdering; medtilltalades uppgifter; medtilltalads uppgifter; medtilltalad; kronvittne; kronvittnessystem; bevisvärderingsmodell;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar bevisvärderingen av medtilltalades uppgifter. Närmare bestämt behandlas situationen då en medtilltalad erkänner egen skuld och anger andra medtilltalade som skyldiga. De medtilltalade som pekas ut nekar dock till brott. LÄS MER

 5. 5. Har golare några polare? - En rättsvetenskaplig undersökning av bevisvärdet av en kronvittnesutsaga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Alexandra Stakovska; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; kronvittne; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In November 2019, a special investigator was given the assignment to analyze if there is a need to introduce a so called crown witness system in Sweden. A crown witness is a suspect that receives a reduced sentence for participating in the investigation or testifying of another´s criminal act. LÄS MER