Sökning: "kronvittne"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet kronvittne.

 1. 1. Kronvittne som strafflindringsgrund - Kan ett kronvittnessystem knäcka den organiserade brottsligheten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emilia Weichbrodt; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; kronvittnen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den organiserade brottsligheten ökar i Sverige och skördar fler dödsfall varje år. Brotten är svåra att utreda då de ofta sker gränsöverskridande och med tekniska hjälpmedel. Vissa anser att den brottsbeivrande verksamheten inte har tillräckliga verktyg för att stoppa de grovt kriminella där tystnadskultur råder. LÄS MER

 2. 2. Ett svenskt kronvittnessystem - Ett effektivt brottsbekämpningsmedel eller en processuell genväg?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecka Nordlund; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; kronvittne; billighetsskäl; strafflindring; criminal law; straffnedsättning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Flera länder runt om i världen har valt att effektivisera sin brottsbekämpning genom att vidta åtgärder som öppnar upp möjligheter till förhandling mellan brottslingar och brottsbekämpande myndigheter. I Sverige kan rätten använda sig utav strafflindringande omständigheter vid påföljdsbedömningen, omständigheter som i dagligt tal kommit att kallas för billighetsskälen. LÄS MER

 3. 3. Vem var det som tjalla? - En komparativ studie av kronvittnets roll i svensk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Nilsson; [2017]
  Nyckelord :processrätt; criminal procedure; straffrätt; criminal law; kronvittne; kronvittnen; billighetsskäl; strafflindring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Grov organiserad brottslighet är många gånger såväl svåråtkomlig som svårutredd. Ett möjligt sätt att råda bot på detta problem är ett så kallat kronvittnessystem. Ett kronvittne är en tilltalad person som har möjlighet att få strafflindring på grund av att denne anger medbrottslingar och medverkar i deras utredning. LÄS MER

 4. 4. Strafflindring - kompensation eller verktyg? - Strafflindringsgrunderna och deras förhållande till kronvittnen.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Peter Jörnroth; [2015]
  Nyckelord :Straffrätt; strafflindringsgrund; billighetsskäl; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vid påföljdsreformen 1989 infördes strafflindringsgrunder, stadgade i Brottsbalken 29 kap. 5 §, och med beaktande av dessa tar domstolen hänsyn till den tilltalades personliga förhållande och omständigheter som tillkommit efter brottet, så kallade billighetsskäl. LÄS MER

 5. 5. Angiveri av svartarbete. En tillämpning och kritisk granskning av rättsekonomisk metod.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Carl-Johan Wärn Svanberg; [2014-02-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sin utgångspunkt i den rättsekonomiska metoden. Rättsekonomisk metod presenteras och granskas på ett sätt som kan vara givande för den som vill introduceras till rättsekonomisk metod och dess problem. LÄS MER