Sökning: "kropp och medvetande problemet"

Hittade 1 uppsats innehållade orden kropp och medvetande problemet.

  1. 1. Från Shelley till Asimov : Medvetandets filosofis utveckling i science fiction

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

    Författare :Daniel Johansson; [2019]
    Nyckelord :medvetandets filosofi; kropp och medvetande problemet; mary shelley; frankenstein; isaac asimov; i robot; the complete robot; the bicentennial man; 200-årsmannen; science fiction; sci-fi;

    Sammanfattning : Uppsatsen beskriver utveckling av medvetandets filosofi i science fiction mellan 1800-talet och mitten av 1900-talet. För analysen används Mary Shelleys Frankenstein och Isaac Asimovs the Bicentennial Man. Utvecklingen i science fiction går parallellt med utveckling inom filosofin. LÄS MER