Sökning: "kroppsaktivism"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet kroppsaktivism.

 1. 1. THE GUYS WHO DON’T FIT IN THE BOX - En kvalitativ studie om hur icke-vita personer framställs på kroppsaktivistiska konton på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Husam Katileh; [2021-07-01]
  Nyckelord :Kroppsaktivism; fettaktivism; digital aktivism; marginaliserade grupper; sociala medier; Instagram;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur kroppsaktivistiska rörelserrepresenterar icke-vita personer på Instagram, och ifall detta utmanar dedominanta maktstrukturerna eller inteTeori: Intersektionalitet, kritisk diskursanalysMetod: Kvalitativ innehållsanalysMaterial: Inlägg på Instagram från fyra olika kroppsaktivistiska kontonResultat: Resultatet visar att icke-vita personer ofta framställs som ett koncept eller ettobjekt som representerar något annat. I några fall framställs de som individeroch då läggs fokuset på deras individuella berättelser som speglar denmarginaliseringen och det förtrycket de utsätts för. LÄS MER

 2. 2. #kroppskamp : En netnografisk undersökning om kroppsaktivisters budskap på Instagram

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Gustav Johansson; [2021]
  Nyckelord :Instagram; kroppsaktivism; könsroller; induvidualisering; stereotyper;

  Sammanfattning : I takt med att sociala medier tagit en större plats i människor liv har fler ungdomar börjat måsämre över att de jämför sig med andra personer på sociala medier. Som svar till detta såönskar fler att ungdomar ska få sunda förebilder. LÄS MER

 3. 3. Kroppsaktivism genom blicken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Pålsson; Hanna Duvander; [2021]
  Nyckelord :Strategisk visuell kommunikation; visuell kultur; visuell kommunikation; strategisk kommunikation; könsnormer; den manliga blicken; den kvinnliga blicken; kroppsaktivism; aktivism på sociala medier; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how visual communication in today´s society can be used as as a strategic communicative tool. More specifically, the study aims to contribute with deeper knowledge of how young women's body activist still images from Instagram can be interpreted in relation to gaze theory, and whether their visual communication can contribute to counteracting the male gaze's portrayal of women and thus create a healthier female normative for visual communication. LÄS MER

 4. 4. ”Bodies that look like this…also look like this” : En tematisk analys av kroppspositivism på TikTok

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Julia Lindkvist; Malin Markström Lundgren; [2021]
  Nyckelord :TikTok; kroppspositivism; kroppsaktivism; sociala medier; samhällsnormer; kroppsideal; normaliseringsprocesser;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur den kroppspositiva rörelsen visualiseras och memifieras på plattformen TikTok. Eftersom TikTok är en nyetablerad plattform som uppnått stort engagemang det senaste året så finns det ett behov av att studera hur olika fenomen tar sig uttryck på den. LÄS MER

 5. 5. Från kärleksgudinna till matchoman : En semiotisk bildanalys av stereotyper i H&Ms reklammaterial under tvåtusentalet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper; Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Ida Pudas; Emma Järvholm; [2021]
  Nyckelord :stereotypes; H M; semiotic image analysis; advertisement; gender; ethnicity; body positivity; stereotyper; reklam; H M; semiotisk bildanalys; kön; etnicitet; kroppsaktivism;

  Sammanfattning : Today we live in an advertised-oriented society and we are constantly exposed to commercialized messages. Most advertising is based on stereotypical portraits of humans. And something that has attracted attention during the last decade is the one-sided representation that appears in these advertisements. LÄS MER