Sökning: "kroppsbild"

Visar resultat 16 - 20 av 147 uppsatser innehållade ordet kroppsbild.

 1. 16. Influencers bidrar med ouppnåeliga ideal : en kritiskt granskande kvalitativstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Johanna Ryrlén; Fanny Andreasson; Isabella Gunnarsson Fröstrup; [2020]
  Nyckelord :Influencer marketing; generation Z; social media; purchase intention; self-image; Influencer marketing; generation Z; sociala medier; köpintention; självbild;

  Sammanfattning : Forskning visar att på grund av sociala mediers tillväxt har företag alltmer börjat synas på sociala medier i syfte att marknadsföra sina produkter genom så kallad influencer marketing. Tidigare forskning visar att sociala mediers utveckling i kombination med de ouppnåeliga idealen som influencers framställer har som konsekvens att många individers självkänsla och kroppsbild påverkas negativt. LÄS MER

 2. 17. Mirror Mirror On the Wall : Kroppsuppfattning och självkänsla hos vuxna med ett autismspektrumtillstånd: en tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Benjamin Langels; Shevin Urgun; [2020]
  Nyckelord :Body Image; Body Satisfaction; Body Dissatisfaction; Self-esteem; Self-efficacy; Autism; Aspergers; Autism Spectrum Disorder; ASD; Physical Activity; Kroppsbild; Kroppsuppfattning; Självkänsla; Autism; Aspergers; Autismspektrumtillstånd; AST; Fysisk Aktivitet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning: Syftet med studien är att undersöka självkänsla och kroppsbild hos vuxna med ett autismspektrumtillstånd. Den primära frågeställningen vi vill undersöka är i vilken utsträckning det finns i ett samband mellan kroppsbild och självförtroende. LÄS MER

 3. 18. Kvinnnors kroppsuppfattning efter mastektomi på grund av bröstcancer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Mirja Saldén; Daniel Pejer; [2020]
  Nyckelord :Mastectomy; Body image; Women; Breast cancer; Body perception; mastektomi; Kroppsuppfattning; Kvinnor; Bröstcancer; Kroppsbild;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 19. Sjuksköterskors attityder gentemot patienter med övervikt och fetma Ur ett sjuksköterske- och patientperspektiv : En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Sundberg Emelie; Berglund Cajsa; [2020]
  Nyckelord :Attityd; fetma; patient; sjuksköterskor; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma är en av de snabbast växande folksjukdomar världen över. År 2018 beräknades 51% av Sveriges vuxna befolkning ha sjukdomen. Övervikt och fetma är även en riskfaktor till ökad sjuklighet och för tidig död. LÄS MER

 5. 20. Personers upplevelse av att leva med en ätstörning : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Elin Engström; Lisette Wiss; [2020]
  Nyckelord :Ätstörning; Omvårdnad; Upplevelser; Anorexia nervosa; Bulimia nervosa; Kvalitativ litteraturstudie;

  Sammanfattning : Inom omvårdnad av personer med ätstörningar är relationen mellan vårdare, familjer och patient viktig. Det är viktigt att se till personens psykiska och fysiska behov samt kunna motivera till återhämtning hos den sjuka. Syftet med det här examensarbetet var att beskriva personers upplevelser av att leva med en ätstörning. LÄS MER