Sökning: "kroppsbild"

Visar resultat 16 - 20 av 124 uppsatser innehållade ordet kroppsbild.

 1. 16. "I miss my boobs big time" : Kvinnors psykologiska upplevelser kring sin sexuella hälsa efter bröstcancerbehandling - En litteraturstudie.

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Hermina Hartman; Therese Heed Johansson; [2018]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvinnor; psykologiska upplevelser; sexuell hälsa;

  Sammanfattning : Introduktion: Bröstcancer är den vanligast förekommande cancerformen bland kvinnor globalt. Cancerdiagnosen, kirurgiska ingrepp, kemoterapi, strålning och hormonella behandlingar kan orsaka livslånga förändringar i patientens sexuella hälsa. LÄS MER

 2. 17. Kvinnors erfarenheter av att förlora ett bröst till följd av bröstcancer : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emmy Björkander; Sarah-Lee Claesson; [2018]
  Nyckelord :Bröstcancer; erfarenheter; kvinnor; mastektomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen bland kvinnor i Sverige. Mastektomi är en frekvent förekommande behandling vid bröstcancer där hela bröstvävnaden elimineras. LÄS MER

 3. 18. Upplevelser av att leva med en ileostomi : Ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Hanna Hallberg; Rebecka Nyhlen; [2018]
  Nyckelord :ileostomy; experiences; patient; nursing; ileostomi; upplevelser; patient; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stomi från tunntarmen benämns ileostomi och är ett resultat av ett kirurgiskt ingrepp där hela eller delar av tjocktarmen tagits bort. Att leva med en ileostomi kan både leda till fysisk och psykisk påverkan på patienter. Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelser av att leva med en ileostomi. LÄS MER

 4. 19. Ett förändrat jag : Livet efter bröstcancerbehandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Fanny Silow; Julia Ågren; [2018]
  Nyckelord :bröstcancer; kroppsbild; självkänsla; mastektomi; upplevelse;

  Sammanfattning : Bröstcancer är en av de vanligaste cancerformerna som drabbar kvinnor. Till följd av de senaste årens forskningsframsteg som gjorts inom cancervården överlever fler kvinnor sin bröstcancerdiagnos. LÄS MER

 5. 20. Kvinnors upplevelser avsin kroppsbild post-mastektomi : en litteraturstudie

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Safija Borcilo; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund:  Bröstcancer är den vanligaste cancerformen för kvinnor i Sverige. I samband med bröstcancer behöver kvinnor avlägsna bröstet. Detta har en stor påverkan på kvinnors kroppsbild och hur kvinnorna ser på sig själva. Det är viktigt för sjuksköterskan att kunna ge den stöd kvinnorna behöver. LÄS MER