Sökning: "kroppsdelsidiom"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet kroppsdelsidiom.

 1. 1. Hålla huvudet kallt. Bildspråk och kulturella aspekter i ryska och svenska idiom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Martina Brithell; [2020-09-02]
  Nyckelord :ryska; fraseologiska enheter; idiom; kroppsdelsidiom; somatisk fraseologi; fasta fraser; lexikaliserade fraser;

  Sammanfattning : Syftet med med uppsatsen var att utforska, beskriva och analysera idiom som innehåller huvud iryska och svenska utifrån deras bildspråk och kulturella aspekter. Idiomen definierades utifrånegenskaperna hög grad av idiomacitet, semantisk-syntaktisk stabilitet och att de var lexikaliserade. LÄS MER

 2. 2. Gå på knäna, vaddå, krypa eller? : Om idiomförståelse hos elever i grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för svenska språket och engelska

  Författare :Lotta Nolemo Lundgren; [2009]
  Nyckelord :idiom; idiomatiska uttryck; kroppsdelsidiom; lexikaliserade fraser; idiomförståelse;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om metaforiska lexikaliserade fraser, alltså idiom. Det primära syftet är att ta reda på huruvida elever i grundskolans senare år förstår idiom. Ett sekundärt syfte är att se om det finns idiomförståelseskillnader mellan elever som lever i olika delar av samhället. LÄS MER