Sökning: "kroppslära"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kroppslära.

  1. 1. Överviktiga barn : En litteraturöversikt om vad skolan och skolsköterskan kan bidra med för att förebygga fetma och övervikt hos barn.

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Peder Molin; Malin Hernerud; [2008]
    Nyckelord :Barn; fetma; förebyggande hälsovård; grundskola; skolsköterska; övervikt;

    Sammanfattning : Övervikt och fetma hos barn har blivit ett ökande problem i samhället. Obalans mellan energiintag och energiförbrukning anses vara den främsta orsaken. Skolan är en naturlig miljö för att forma barnens syn på mat och fysisk aktivitet. LÄS MER