Sökning: "kroppslig narratologi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden kroppslig narratologi.

  1. 1. Bara det som lyser genom porerna - En kroppsnarratologisk studie av Malin Kiveläs "Du eller aldrig"

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

    Författare :Ylva Vikström; [2014-04-08]
    Nyckelord :Litteraturvetenskap; Comparative Literature; Malin Kivelä; Du eller aldrig; kroppslig narratologi; posthumanism; Queer fenomenologi; finlandssvensk litteratur; Corporeal Narratology; Posthumanism; Queer Phenomenology; Finland-Swedish Prose;

    Sammanfattning : In Malin Kivelä’s novel Du eller aldrig (2006) the reader experiences the world through the body of Aija, the narrator; a middle aged woman living in Helsinki. Aija has no family or other social relations. Hers is a life of strict routine: she spends her time reading, cleaning and studying snowflakes. LÄS MER