Sökning: "kroppsmedvetenhet"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet kroppsmedvetenhet.

 1. 1. Dirigering : en undersökning om hur Tai Chi och imitationer av andra dirigenter kan utveckla kroppsmedvetenhet och gestik

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Karin Fahlén; [2019]
  Nyckelord :Dirigering; Tai Chi; imitation; kroppsmedvetenhet; gestik;

  Sammanfattning : Innan genomförandet av detta arbete hade jag svårt att kontrollera långsamma gester när jag dirigerade. Mina gester liknade mina lärares och jag hade inte verktygen för att komma på egna. Syftet med detta arbete var att utveckla min kroppsmedvetenhet och gestik genom träning av Tai Chi och imitation av tre dirigenter. LÄS MER

 2. 2. Måluppfyllelse, smärta och livskvalitet efter fysioterapeutiska interventioner hos patienter med långvarig smärta

  Master-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Nathalie Gashi; [2019]
  Nyckelord :Målsättning; smärtupplevelse; allmänna hälsouppfattningar; Joanne Elphinstone;

  Sammanfattning : Introduktion: Fysioterapeutiska interventioner har effekt för att minska smärtintensitet och bidra till förbättrad kroppsmedvetenhet hos patienter med långvarig smärta. Ingen fysioterapeutisk intervention har visat sig vara mer effektiv än någon annan för att minska smärtintensitet. LÄS MER

 3. 3. Elevers upplevelser av accelerationslöpning – en fenomenografisk studie av rörelseförmågan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Philip Nilsson; [2019]
  Nyckelord :löpning; acceleration; variationsteorin; sociokulturellt lärande; rörelseförmåga;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka elevers kroppsmedvetenhet i accelerationslöpning med utgångspunkt i variationsteorin och sociokulturellt lärande. Följande frågeställningar formuleras: 1. Vilka upplevelser får elever av att erfara en variation av sina kroppsdelars läge och rörelser i löpning? 2. LÄS MER

 4. 4. Multimodal smärtrehabilitering i specialistvård : En kartläggning av fysioterapeutiska interventioner

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap; Högskolan Dalarna/Medicinsk vetenskap

  Författare :Catarina Larsson; Jessica Lovén; [2018]
  Nyckelord :Multimodal rehabilitation; physical therapy modalities; survey; Multimodal rehabilitering; fysioterapeutiska åtgärder; enkät;

  Sammanfattning : Bakgrund: Långvarig smärta har konsekvenser på såväl individ- som samhällsnivå och är ett stort folkhälsoproblem. Forskning har visat måttligt till starkt vetenskapligt stöd för multimodal rehabilitering (MMR) vid komplex smärtproblematik. LÄS MER

 5. 5. Barnmorskors och fysioterapeuters erfarenheter av att möta kvinnor med ökad rectusdiastas efter graviditet : En fokusgruppstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Madeleine Fåhraeus; Chantal Saliba Persson; [2018]
  Nyckelord :midwife; physiotherapist; diastasis recti; cooperation; Barnmorska; fysioterapeut; rectus diastas; samarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Magmuskeldelningen mellan de två rectusbukarna benämns även rectusdiastas (RD) och ökar under graviditeten pga. hormonell och mekanisk inverkan. Återhämtning sker naturligt de första åtta veckorna postpartum men delningen kan kvarstå därefter. I denna studie benämns patologisk diastas för ökad RD. LÄS MER