Sökning: "kroppsmissnöje"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet kroppsmissnöje.

 1. 1. Den viktiga vikten : Tävlingsaktiva kvinnliga crossfitatleters upplevelser, tankar och känslor om kroppsideal och kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Johanna Svenungsson; [2020]
  Nyckelord :body dissatisfaction; body image; crossfit; ideal body; crossfit; kroppsideal; kroppsmissnöje; kroppsuppfattning;

  Sammanfattning : Det kvinnliga kroppsidealet har förändrats i den västerländska kulturen, där ett atletiskt, tonat men fortfarande smalt ideal förespråkas (Homan, 2010). Samtidigt har crossfitens tillväxt ökat det senaste årtiondet (Dawson, 2017). LÄS MER

 2. 2. Hur kroppsmissnöje påverkar aktiviteter hos tonårsflickor och unga kvinnor

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Linnéa Rydén; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med psykisk ohälsa hos skolelever – en systematisk litteraturstudie.

  Magister-uppsats,

  Författare :Nadja Feili; Moa Petersen; [2019-11-25]
  Nyckelord :skolsköterska; skolelever; psykisk ohälsa; erfarenheter;

  Sammanfattning : Background: Mental illness among children is increasing every year and is estimated to bethe biggest public health problem in the world 2030. There are weaknesses in the schoolsystem where the school is judged to function worse today. LÄS MER

 4. 4. "Och även när man är nöjd finns det alltid någonting som kan vara lite bättre" - En kvalitativ studie om hur unga kvinnor förhåller sig till sin kroppsuppfattning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Alexandra Dietmann; Emma Kjellin; [2019]
  Nyckelord :kroppsuppfattning; social jämförelse; utseende; kroppsmissnöje; självmedkänsla; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att utforska på vilket sätt unga kvinnor resonerar kring sin egen kroppsuppfattning och särskilt i relation till hur de ser på andras kroppar. Tre fokusgruppsintervjuer hölls med grupper av fyra till fem kvinnor i åldrarna 21 till 26. Genom en tematisk analys identifierades fyra teman i det insamlade materialet. LÄS MER

 5. 5. Fitness på Instagram: En snygg kropp eller ett välmående inre? : En multimodal kritisk diskursanalys av kroppsideal kontra hälsofördelar med träning i fitness-influencers inlägg på Instagram

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Julia Björknert; [2019]
  Nyckelord :kroppsideal; fitness; träning; hälsa; Instagram; influencer; självobjektifiering;

  Sammanfattning : The female body ideal has above all been represented by thinness since the beginning of the 20th century. Earlier research indicates that the female ideal of beauty is reproduced and enhanced through media, but there is a research gap according social mediaand body ideal. LÄS MER