Sökning: "kroppsposition"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade ordet kroppsposition.

 1. 1. Att vända eller inte vända?

  Magister-uppsats,

  Författare :Sofie Andersson; Kristina Lundqvist Dahmén; [2019-06-20]
  Nyckelord :Intensivvård; lägesändring; vändning; kroppsposition;

  Sammanfattning : Background: Immobilization increases the risk of thrombosis, pneumonia and pressure ulcer. Critically ill patients treated in intensive care units (ICU) are often both sedated and intubated and have to be passively turned by health workers to reduce and avoid complications. Turns are there for one of the most frequent tasks for ICU nurses. LÄS MER

 2. 2. Difference in general behaviour and social interactions of young Yorkshire gilts in different social environments

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Linda Marie Hannius; [2019]
  Nyckelord :Swedish Yorkshire; Dutch Yorkshire; behaviour; social interactions; social environment;

  Sammanfattning : In Sweden, there was a switch of breeding material for pigs in year 2012 where Swedish producers were introduced to the Dutch Yorkshire (DY) instead of the Swedish Yorkshire (SY). Gestating sows have, in Sweden, been kept in group housing since the 1980s while DY gilts on the contrary have been kept in individual stalls. LÄS MER

 3. 3. Difference in health and behaviour between two different pig line crosses

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Jessica Vahlberg; [2019]
  Nyckelord :Swedish Yorkshire; Dutch Yorkshire; social interactions; behaviour; health;

  Sammanfattning : The most common housing system within the European Union for gestating sows and gilts have for many years been individual stalls while Sweden on the contrary has a long history, since the end of the 1980s, of group housing. The switch of breeding material in the beginning of the 2000ies in Sweden resulted in the end of breeding of the Swedish Yorkshire (SY), and instead the Dutch Yorkshire (ZY) was introduced to Swedish pig producers. LÄS MER

 4. 4. En jämförelse av inlärningsbaserade lösningar för mänsklig positionsuppskattning i 3D

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Alfons Lange; Erik Lindfors; [2019]
  Nyckelord :pose estimation; body pose; 3D; RGB image; Microsoft Kinect; positionsuppskattning; kroppsposition; 3D; RGB-bild; Microsoft Kinect;

  Sammanfattning : Inom områden som idrottsvetenskap och underhållning kan det finnas behov av att analysera en människas kroppsposition i 3D. Dessa behov kan innefatta att analysera en golfsving eller att möjliggöra mänsklig interaktion med spel. LÄS MER

 5. 5. Design för ett hållbart liv pågatan : En användarstudie av arbetsflödet i food trucks och belastningen pådess primäranvändare

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Maskinkonstruktion

  Författare :Johan Rindborg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Street food är en växande marknad i Sverige och ger små egenföretagare stor frihet kring hur de vill utforma sin verksamhet. För att orka driva en restaurang på ett arbetsmiljömässigt hållbart sätt behöver street food-anordningens design tas i beaktning. LÄS MER