Sökning: "kroppsspråk retorik"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden kroppsspråk retorik.

 1. 1. Filmproduktion och multimodalt meningsskapande - ett ämnesintegrerat projekt i bild och kemi i grundskolans årskurs 4

  Master-uppsats,

  Författare :Klas Öhling; [2019-03-07]
  Nyckelord :Bilddidaktik; multimodalitet; filmberättande; retorik; semiotik; meningsskapande; estetiska lärprocesser; ämnesintegrering;

  Sammanfattning : Studiens resultat visar att eleverna använder och experimenterar med en mängd filmretoriska berättarresurser för att gestalta sina kemilaborationer. Genom att använda sig av bild, text, ljud, musik, grafiska element ochkroppsspråk i samklang, via den digitala tekniken, synliggörs multimodalt meningsskapande i flera aspekter. LÄS MER

 2. 2. Kampanjfilmen - en talhandling till folket

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Sara Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Analys; kampanjfilm; semiotiska resurser; samtal; retorik; stilfigur;

  Sammanfattning : Politisk reklam i form av kampanjfilmer har sedan 2010 varit ett medieformat svenska partier använder sig av för att nå ut med sina politiska budskap till väljarkåren. I den här uppsatsen analyseras Nya Moderaternas officiella kampanjfilm från 2018 och den har visats i de kommersiella tv-kanalerna inför valet och på så sett nått ut till en bred och varierad målgrupp. LÄS MER

 3. 3. Samtycke + Bra-känsla = Ömsesidigt sex : En studie om hur information kan illustreras för att beskriva sexuellt samtycke och ömsesidigt sex

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Fanny Öqvist Westerberg; [2018]
  Nyckelord :informationsdesign informativ illustration samtycke sex bildsekvens bildserie retorik berättarteknik semiotik;

  Sammanfattning : The girls aid Meja is an organization that, among other things, works to inform young people between the ages of 13-18 in Eskilstuna municipality of the meaning of sexual consent and mutual sex. The purpose of their work is to spread knowledge that can affect how young people view sex and what is okay in a sexual situation. LÄS MER

 4. 4. "Humankind before the flood" : En kvalitativ studie om användningen av retorik i en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Nana Björnberg; Jonna Hansen; [2018]
  Nyckelord :Qualitative text analysis; rhetoric; visual rhetoric; argumentation; Before the Flood; Leonardo DiCaprio; climate change; Kvalitativ textanalys; retorik; visuell retorik; argumentation; Before the Flood; Leonardo DiCaprio; klimatförändringar;

  Sammanfattning : Följande studie undersökte Before the Flood, en dokumentärfilm av och med Leonardo DiCaprio, utifrån ett retoriskt perspektiv. Studiens syfte var att undersöka om och i så fall på vilket sätt Leonardo DiCaprio, experter och skaparna bakom dokumentärfilmen använde retoriska strategier för att förstärka Before the Flood’s budskap och verka övertygande inför sin publik. LÄS MER

 5. 5. WHO’S THAT GIRL? En kvalitativ text- och bildanalys av hur Anna Kinberg Batra framställdes och porträtterades i svensk dagspress inför partiledarvalet 2015

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jessica Kjellström; Annica Levin Lundberg; [2016-09-08]
  Nyckelord :genus.; Kvinnlig politiker; partiledare; medielogik; nyhetsvärdering; gatekeeping; framing; priming; kroppens semiotik; retorik; metaforer; stereotyper;

  Sammanfattning : Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Medie- och kommunikationsvetenskapNivå:GrundnivåTermin/år:Vt-2016Handledare:Orla VigsøKursansvarig:Malin SveningssonExaminator:Britt BörjessonSidantal:53Antal ord:19 790Syfte:Att undersöka hur en blivande partiledare, i detta fall Anna Kinberg Batra, porträtteras och framställs inför partiledarvalet.Teori:Medielogik, nyhetsvärdering, gatekeeping, framing, priming, kroppens semiotik, retorik, metaforer, stereotyper, genus. LÄS MER