Sökning: "kroppsspråk teori"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden kroppsspråk teori.

 1. 1. Kroppsspråk inom animation: från teori till praktik : Vad förmedlar kroppsspråket från stiliserade karaktärer och hur olika medier tolkas av observatören

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Anastasiya Kjartansdottir; Disa Johansson; Mikael Ytterstedt; [2021]
  Nyckelord :Kroppsspråk; känslor; karaktärsroller; animation; LMA; Disneys tolv animationsprinciper;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte om det var möjligt att applicera resultat från kroppsspråksstudier till stiliserade spelkaraktärer i syftet med att se om deltagare fortfarande kunde tolka vilka känslor som förmedlades genom kroppsspråket. Det undersöktes också om deltagarna ändrade sina åsikter när de stiliserade karaktärerna presenterades både i 2D och 3D via stillbilder och animerade klipp för att se hur detta påverkade deras tolkning. LÄS MER

 2. 2. Vägledningssamtal på distans

  M1-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Lydia Eweström; Johanna Saarijärvi; [2021]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; vägledningssamtal; videosamtal; distans; pandemi;

  Sammanfattning : Till följd av pandemin orsakad av Covid-19 har Sveriges regering beslutat, på inrådan av Folkhälsomyndigheten, att invånare ska arbeta hemifrån i den mån detta är möjligt. Således har många studie- och yrkesvägledare kommit att bedriva vägledningssamtal på distans. LÄS MER

 3. 3. Stödjande samtal på distans : en kvalitativ studie om hur hälso- och sjukvårdskuratorer inom akutsjukvården upplever den terapeutiska relationen vid samtal på distans

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Anna Björkman; Rebecka Waxler; [2021]
  Nyckelord :Therapy online; Working alliance; Therapeutic alliance; Psychotherapy relationship; Covid 19 therapy; Face-to-face therapy; Remote therapy;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how hospital social workers within emergency hospital care units find the challenges with the therapeutic relation when working online or over the phone. To find out more, we have interviewed seven hospital social workers. LÄS MER

 4. 4. Inomhusmiljön i förskolan : En kvalitativ studie om hur förskolläraren strukturerar, planerar och utformar miljön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Caroline Gustafsson; Marielle Stenman; [2021]
  Nyckelord :inomhusmiljö; förskollärare; delaktighet; planering; struktur; rum; material;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur förskollärare beskriver att de planerar, strukturerar och utformar inomhusmiljön. Metoden som används i denna studie utgår från en kvalitativ undersökning med hjälp av kvalitativa intervjuer med sex styckena legitimerade förskollärare från två olika kommuner. LÄS MER

 5. 5. Nyanställd och hemarbete : En studie om socialisationsprocessen och dess påverkan på engagemang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Clara Jonsson; Sofia Rolfhamre; [2021]
  Nyckelord :Socialisation; Nyanställd; Engagemang; Hemarbete;

  Sammanfattning : Telework has increased rapidly during the last year. This new frame of work needs to be explored in the socialization process of newcomers, in order to maintain newcomers’ engagement in work. LÄS MER