Sökning: "kroppsteori"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet kroppsteori.

 1. 1. En läsning av kroppen i Franz Kafkas dagböcker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Johanna Katharina Nothroff; [2018]
  Nyckelord :Franz Kafka; Kafka; dagbok; dagböcker; Tagebuch; Tagebücher; diaries; Maurice Merleau-Ponty; George Lakoff; Mark Johnson; The embodied Mind; James Giles; Bodily Theory and Theory of the Body; Psycholinguistics; Psykolingvistik; kropp; kroppsteori; jaget; självet; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Brott eller norm? : En kvalitativ studie med ett genusperspektiv på mäns fysiska handlingar inom fotbollen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Kriminologiska institutionen

  Författare :Elin Wrangbäck; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna studie har fokus legat på mäns handlingar inom sporten fotboll. Definitionen på begreppet handling har i undersökningen syftat enbart till fysiska handlingar som vid för grov användning skulle kunna leda till brott, t.ex. misshandel. LÄS MER