Sökning: "krukodling"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet krukodling.

 1. 1. ODLINGSSUBSTRAT FÖR KRUKVÄXTER Ur ett historiskt och hantverksmässigt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sara Ulriksson; [2020-09-16]
  Nyckelord :19th century; gardeners craftmanship; potted plants cultivation; growing media 1800-talet; trädgårdsmästarens hantverk; krukodling; odlingssubstrat;

  Sammanfattning : Growing potted plants indoors and in greenhouses brings special demands on the growing media. The gardeners of the 19th century depended on ingredients for their growing medias that could be found in the nearby nature or produced in the garden itself. LÄS MER

 2. 2. Grönkompost som krukodlingssubstrat : Vilka organiska biprodukter tillgängliga i Sverige kan tillsammans med grönkompost bilda ett krukodlingssubstrat utifrån de krav som ställs?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Stefan Hålam; [2015]
  Nyckelord :grönkompost; krukodling; containerodling; odlingssubstrat; torversättning; restprodukt; biprodukt;

  Sammanfattning : Grönkompost, en organisk produkt bestående av park- och trädgårdsrester kan användas som jordförbättring. I denna litteraturstudie undersöktes om grönkomposten också kunde användas som komponent i ett krukodlingssubstrat. LÄS MER

 3. 3. Fragaria - mer än bara jordgubbar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Emelie Palm; [2013]
  Nyckelord :Fragaria; viridis; nilgerrensis; daltoniana; nubicola; moupinensis; orientalis; moschata; virginiana; chiloensis; ovalis;

  Sammanfattning : I takt med att konkurrensen på trädgårdsmarknaden ökar blir det allt viktigare att som odlare hela tiden hålla koll på konsumenternas efterfråga för nya arter och sorter. Att våga testa nya växer och presentera dem i sitt sortiment kan ses som en potentiell konkurrensfördel, och bör vara prioriterat hos varje odlare. LÄS MER

 4. 4. Trädgårdsergonomi : om konsten att undvika de vanligaste riskfaktorerna för hälsan i små trädgårdsföretag med krukodling

  L3-uppsats, SLU/Horticulture

  Författare :Nora Lundqvist; [2008]
  Nyckelord :ergonomi; containerodling; arbetsskador; muskuloskeletala besvär;

  Sammanfattning : This paper is based on a literature review and interviews made with managers in small-scale nurseries for pot plant production. The review helped to identify the worst occupational hazards in pot plant production. LÄS MER

 5. 5. Trender på den svenska perennamarknaden

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Crop Science

  Författare :Carina Alaby; [2005]
  Nyckelord :perennamarknaden; trender; trendmarknadsföring; trendsättare; trädgrårdsmedia;

  Sammanfattning : I detta arbete har jag undersökt vilka trender som råder på den svenska perennamarknaden 2005. Bakgrunden till mitt ämnesval är mitt intresse för marknadsföring och perenner. Mitt syfte har varit att få förståelse för vilka faktorer som inverkar på trenderna, hur trenderna uppstår och hur de ser ut idag. LÄS MER