Sökning: "kryckor"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet kryckor.

 1. 1. Krycktestare : Ett produktutvecklingsprojekt

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Bengtsson Wille; [2017]
  Nyckelord :Krycktestare; Camatec; kryckor; krycka; ISO 11334-1:2007;

  Sammanfattning : This assignment includes a development of a crutch approver that will test the physical strength of crutches. The project is assign by Johan Ljunger at Camatec Industriteknik AB located in Karlstad and is a bachelor thesis at Karlstad University and is performed during the spring term of 2017. LÄS MER

 2. 2. Cytostatikabehandling vid bröstcancer: Faktorer vården kan bidra med för att kvinnornas upplevelser ska bli mer positiva.

  M1-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Sara Nyberg; Luchia Gebreyesus; [2017]
  Nyckelord :Breast cancer; health related quality of life; chemotherapy; experience; health professionals; Bröstcancer; livskvalité; cytostatikabehandling; upplevelser; vårdprofessioner;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cytostatikabehandling är vanligt inslag vid behandling av bröstcancer och kan medföra en lång tid av kämpande mot både sjukdomen, behandlingen och andra svåra upplevelser. Cytostatikabehandling är förknippat med exempelvis diverse biverkningar som kan påverka bröstcancer patienterna. LÄS MER

 3. 3. En fallstudie av tillgänglighet på allmänna gångstråk

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Daniela Edvinsson; Emma Karlsson; [2016]
  Nyckelord :tillgänglighet; gångstråk; funktionshinder; funktionsnedsättning; nedsatt rörelseförmåga; nedsatt syn;

  Sammanfattning : Det här kandidatarbetet är baserat på en fallstudie av tillgänglighet på allmänna gångstråk i Ronneby. Uppsatsen ämnar till att undersöka vad som påverkar tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, genom att undersöka utvalda gångstråk mellan allmänna samhällsfunktioner i Ronneby. LÄS MER

 4. 4. Journalistik på kryckor : Polska journalisters tankar kring samhällsansvar i samband med den nya medielagen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Vendela Rundberg; Rodziewicz Li; [2016]
  Nyckelord :altruism; autonomi; de-professionalisering; etik; etiska riktlinjer regler; journalistiskt ansvar; medielagen; Polen; profession; professionalisering; samhällsansvar.;

  Sammanfattning : This paper concerns journalists who work within the private sector and the wideness of struggles in Polish journalism today. The purpose of this paper is to examine the level of professional identity and if it has changed as a result of the recent governmental intervention in national media laws and regulations. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av lätthanterlig ispigg till kryckor : Ett produkutvecklingsarbete för Ableway AB

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Erica Thor; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER