Sökning: "kryptosystem"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet kryptosystem.

 1. 1. Faktoriseringsalgoritmer och Kryptografi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :David Elinder; Eric Lindström; Alexander Schälin; Mikael Strömstedt; Lukas Sundqvist; [2019-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta arbete behandlas olika kryptosystem, de underliggande matematiska problem somhåller kryptosystemen säkra och de algoritmer som löser dessa problem. De kryptosystem sombehandlas är ElGamal och RSA. LÄS MER

 2. 2. Post-quantum algorithms for digital signing in Public Key Infrastructures

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Mikael Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :Post-quantum algorithms; Digital signature algorithms; Public Key Infrastructures;

  Sammanfattning : One emerging threat to Public Key Infrastructures is the possible development of large-scale quantum computers, which would be able to break the public-key cryptosystems used today. Several possibly post-quantum secure cryptographic algorithms have been proposed but so far they have not been used in many practical settings. LÄS MER

 3. 3. Discreet Discrete Mathematics : Secret Communication Using Latin Squares and Quasigroups

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Christoffer Olsson; [2017]
  Nyckelord :Cryptology; Cryptography; Latin squares; Row-latin squares; Quasigroups; Secret sharing schemes; Kryptologi; Kryptografi; Latinska kvadrater; Rad-latinska kvadrater; Kvasigrupper; Hemlighetsdelning;

  Sammanfattning : This thesis describes methods of secret communication based on latin squares and their close relative, quasigroups. Different types of cryptosystems are described, including ciphers, public-key cryptosystems, and cryptographic hash functions. There is also a chapter devoted to different secret sharing schemes based on latin squares. LÄS MER

 4. 4. Reed-Solomon-koder i ett McElieceskryptosystem : En kodteoretisk genomgång

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Magnus Henriksson; [2009]
  Nyckelord :Coding theory; Cyclic codes; BCH codes; Reed-Solomon codes; McEliece s cryptography system; Cryptography; Code breaking; Complexity theory; Kodningsteori; Kodteori; Cykliska koder; BCH-koder; Reed-Solomon-koder; McElieces kryptosystem; Kryptering; Kodforcering; Komplexitetsteori;

  Sammanfattning : Detta arbete är ett examensarbete i matematik på kandidatnivå vid Växjö universitet. Det är en studie av kodningsteori i allmänhet med fokusering på cykliska koder och Reed-Solomon-koder i synnerhet. Reed-Solomon-koderna används för att skapa McElieces kryptosystem. LÄS MER