Sökning: "kuba"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet kuba.

 1. 1. ”Ät bröd med clave”! - En studie om min lärandeprocess för att lära mig spela rumba-clave med vänster fot och samtidigt spela congas obehindrat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Jorge Garcia; [2019-10-02]
  Nyckelord :Clave; Rumba-clave; Congas; Trummor; Afrokubansk musik; Slagverk; Kuba; Världsmusik;

  Sammanfattning : I denna studie utforskar jag den lärandeprocess där jag eftersträvar att automatisera rumba- clave i min vänstra fot och samtidigt kunna spela congas obehindrat. Studien ämnar identifiera vilka utmaningar jag stöter på i processen, men också kartlägga vilka övningar som hjälper mig i processen. LÄS MER

 2. 2. Insight Cuba : A Reflection Rapport and Three Features Connected to Cuban Economy

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Sara Charlotte Wahlström; [2019]
  Nyckelord :economy; Cuba; informal markets; prostitution; jinterism; bicycles; embargo; slow news journalism; practice theory economic anthropology;

  Sammanfattning : Cuba! The name alone connotes many things for people be it rum & cigarrs, old Chevys & colonial buildings, Hemingway & Daquires, Castro & communism, Salsa & Reaggaton, parties & calm life, blue oceans & white sandy beaches, poverty & oppression.  As a tourist destination Cuba is sold as a country caught up in a time capsule. LÄS MER

 3. 3. Energy Scheme Proposal for Small Sugar Mills for Maximum Power Generation and Bagasse Saving during Harvesting Season

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Barbro Rosenberg; Markus Tenfält; [2019]
  Nyckelord :bagasse; sugar; mill; Cuba; energy; biofuel; power; generation; CHP; industry; cogeneration; bagass; sockerbruk; Kuba; energi; biobränsle; kraftproduktion; CHP; industri; kraftvärme;

  Sammanfattning : Energy systems have significant importance for social development, not least in developing countries. A well-developed energy system can contribute to economic, ecological as well as social sustainability. LÄS MER

 4. 4. Batátrummor på distans! En studie om att studera traditionell musik på distans kontra på plats

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Oskar Löfberg; [2018-07-30]
  Nyckelord :Batátrummor; Slagverk; Santería; Kuba; Världsmusik; Traditionell musik;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöker och jämför jag två metoder att lära mig de afrokubanska batátrummornas repertoar från Kuba och analysera hur de olika metoderna gynnar mitt lärande och därmed hur jag lär mig bäst. Distansmetoden innebär att jag arbetar utifrån inspelat och noterat material av John CollinDouglas och gehörsmetoden innebär att jag lär mig musiken på traditionellt vis med lektioner på gehör,på plats på Kuba. LÄS MER

 5. 5. Jag är norsk men min pappa är från Kuba : En studie av tvärkulturella uppväxtförhållanden

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikationLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Linda Ruud; [2018]
  Nyckelord :Cross-cultural upbringing; single parent; identity; socialization; ethnicity.; Cross-cultural upbringing; single parent; identity; socialization; ethnicity; Tvärkulturell fostran; ensamstående förälder; identitet; socialisering; etnicitet.;

  Sammanfattning : Jag vill undersöka och beskriva tvärkulturell fostran. Syftet med uppsatsen är att studera hur barn formas av att växa upp med två kulturer, det vill säga där barnets/barnens föräldrar kommer från två olika kulturer och den ena kulturen inte är representerad under barnets/barnens uppväxt. LÄS MER