Sökning: "kubb"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet kubb.

 1. 1. Det historiska kubbgolvets konstruktion - en arbetsbeskrivning ur ett hantverkarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Linnea Halldin; [2023-05-16]
  Nyckelord :Historical end grain wood block floors; work instruction; kubbgolv; kubb; konstruktion; läggning; arbetsbeskrivning;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to explain the construction of the historical end grain wood block floors and how it was laid in order to contribute with increased knowledge about the historical end grain wood block floors in general and how such a floor can be laid today. To achieve this, a case study of an existing historical end grain wood block floor is made with a forensic perspective. LÄS MER

 2. 2. Ett verktyg för sågoptimering av kubb

  M1-uppsats, Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Eric Karlsson; Brian Sturesson; [2013]
  Nyckelord :Sågoptimering; Postning; Kubb; Vankant; Sågverk; Råmått; Rundade hörn; Sågutbyte;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har ett användarvänligt verktyg skapats för att möjliggöra undersökningar av värdeutfallet vid kubbsågning på VIDA Alvesta AB. Verktyget har skapats i Microsoft Excel som för många är en känd miljö. Just nu är det svårt att få lönsamhet inom sågverksbranschen. LÄS MER

 3. 3. Dubbskador på Alvestakubb

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Linus Sveningsson; [2011]
  Nyckelord :Dubbskador; Kubb; Matarhjul;

  Sammanfattning : Mechanical harvesting may result in timber damages leading to reduced saw log quality. The initiator of this study was VIDA – a privately owned concern operating in the value-adding process industry of forest raw materials. LÄS MER

 4. 4. Förändrad aptering av massaved från 3- till 4-meterslängder vid gallring inom Södra : en systemanalys av effekter från avverkning till levererad virkesråvara

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Jakob Henriksson; [2003]
  Nyckelord :aptering; massaved; gallring; södra Sverige;

  Sammanfattning : The costs of logging and of transportation with truck are dominating the total cost of wood delivered at industry. To support the profitability for the members' forestry the processing and handling with the timber has to be as efficient as possible. LÄS MER