Sökning: "kulstötning"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet kulstötning.

 1. 1. AI-assisterad spårning av flygande objekt och distansberäkning inom kastgrenar

  M1-uppsats, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :Fredrik Jonsson; Jesper Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Object detection; object tracking; computer-vision; shot-put; artificial intelligence; Objektdetektering; objektspårning; datorseende; kulstötning; artificiell intelligens;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts under tio veckor på uppdrag av företaget BitSim NOW. Den manuella metod som idag används för mätning av stötar inom kulstötning kan utgöra en risk för felaktiga resultat och personskador. LÄS MER

 2. 2. Tillämpning av IMU för användning inom kulstötning

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Aldala Bilal; Girma Abel; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inom kulstötning är det viktigt att optimera kulstötarens teknik för att förbättra prestationen på stöten. Friidrottsförbundet önskar använda en applikation som kan identifiera acceleration och rörelsemönster i syfte att optimera kulstötarens teknik. LÄS MER