Sökning: "kultåker"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kultåker.

  1. 1. Innan Vite Krist hade slagit ned sina bopålar : fornnordisk kult i Hälsingland

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

    Författare :Joakim Eriksson; [2004]
    Nyckelord :vikingatidens religion; Hälsingland; ortnamnsforskning; kult; hög; harg; vi; hov; lund; källa; åkerkult; kultåker; kultplats; ull; oden; freja;

    Sammanfattning : Uppsatsens intentioner har varit att belysa förkristna kultplatser i Hälsingland och söka svara på frågorna: Var ägde den förkristna kulten rum? Hur gick kultutövningen till på dessa platser? I vilket förhållande stod den världsliga makten och religionen till varandra? Undersökningen har begränsats till Norr-, Söderala, Hög och Tuna samt Jättendal. Dessa betraktas som de mest centrala delarna av de större bebyggelseorter som menas varit rådande under yngre järnåldern. LÄS MER