Sökning: "kulthus"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet kulthus.

 1. 1. Kult och kulthus under Järnåldern i södra Skandinavien

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Filippa Wendel; [2019]
  Nyckelord :kult; kulthus; centralplats; ritual; Järnåldern;

  Sammanfattning : The existence of the prehistoric cult buildings is a highly controversial subject in archeology. Perhaps the most interesting thing about the discussion is that it is not certain that these buildings existed. LÄS MER

 2. 2. En studie kring bronsålderns kulthus och deras kännetecken och landskapskontext

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Filippa Wendel; [2018]
  Nyckelord :Kulthus;

  Sammanfattning : The design on the bronze age culthouse is very similar to the design of a common house construction from the Bronze Age. In addition to this, there ar very few similarities. Culthouses have not been used for the purpose of the accommodation or other secular context, this results in that the buildings lack the typical settlement finds. LÄS MER

 3. 3. Konceptet Kult - vad menar vi, vad ser vi, vad missar vi? En studie i hur forskare och författare resonerar kring begreppet kult i texter som berör yngre järnålder med fokus på Uppåkra

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arkeologi

  Författare :Cecilia Malmbjer; [2014]
  Nyckelord :Kult; ritual; kulthus; centralplats; kontinuitet; kontext; sakral; History and Archaeology;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to distinguish the different varibles that together forms the concept of cult. The focus lies on Uppåkra, both what has been found there, how this is interpretated, how Uppåkra as a place functioned and how this is understood by researchers and writers within the archaeological field. LÄS MER

 4. 4. Huset vid vägens slut : en studie om hussymbolik under bronsåldern i relation till gravar

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för kultur, energi och miljö

  Författare :Julia Hillberg; [2013]
  Nyckelord :Nordic Bronze Age; house symbolism; house urns; cult houses; longhouses; trade; Mediterranean area; ancestor cult; Nordisk bronsålder; hussymbolik; husurnor; kulthus; långhus; handel; Medelhavet; förfäderskult;

  Sammanfattning : During the Nordic Bronze Age, houses were not exclusively connected with profane contexts, but did also feature in burial places, a peculiar fact when considering the careful separation of settlements and graves. What kind of houses do we find in these sacred contexts? What did these houses stand for? Why was the house symbolism chosen to accompany the dead? And why did the house symbolism flourish during the Nordic Bronze Age? To answer these questions three representatives for the house symbolism in Sweden are discussed in more detail, such as the burial in longhouses, peculiar houses called cult houses and house urns. LÄS MER

 5. 5. Kulthus och deras hallar : Ett arbete om förhållandet dem emellan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

  Författare :Angelica Larsson; [2012]
  Nyckelord :Kulthus; hall; yngre järnåldern; kult; boplatser; religion;

  Sammanfattning : This is a work about the relationship between cult houses and halls. In my essay I will go through four different places were cult houses and halls both exist. I will look at the findings and the landscapes were the settlements are located in. LÄS MER