Sökning: "kultivationsteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet kultivationsteorin.

 1. 1. Kungen av Instagram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Linn Danielsen; Anja Tuunanen; [2019]
  Nyckelord :Cultivation theory; media influence; media and masculinity; masculine hegemony; media and social construct of reality; objectification; Social Sciences;

  Sammanfattning : Cultivation theory is a well-established theory within the field of mass communication. Its initial objective was to explain if and how television viewing, could influence its viewers perspective of reality and thereby also the culture in which they live. LÄS MER

 2. 2. En situationsbunden rädsla : En kvalitativ intervjustudie om unga kvinnors rädsla för brott

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lovisa Pärsdotter; Isabell Palm; [2019]
  Nyckelord :Rädsla för brott; Rädsloparadox; Kvinnor; Begränsat beteende; Kultivationsteorin;

  Sammanfattning : Rädsla för brott är ett välstuderat fenomen som innefattar en könsrelaterad rädsla. Tidigare forskning visar att rädslan är differentierad mellan män och kvinnor vilket anses kunna bero på insocialiserade könsroller. LÄS MER

 3. 3. Who´s got the power? : En analytisk Girl Power-serie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Fanny Hamrelius; [2018]
  Nyckelord :Girl Power; Genus; Serietidningar; Animerade tv-serier; Hjältinnor;

  Sammanfattning : Detta projektarbete tog avstamp i Rebecca c. Hains arbete om Girl Power-hjältinnor och undersökte den normativa bilden av den kontemporära tecknade Girl Power-hjältinnan. Detta för att ta reda på vilka fysiska drag och attribut som sällan sätts i fokus inom genren. LÄS MER

 4. 4. Medier och den uppfattade verkligheten Hur nyhetskonsumtion påverkar uppfattningen om Sveriges företagsklimat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Tim Segerberg; [2017-10-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Examensarbete: 15 hp Kurs: MK1500 Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap Nivå: Grundnivå Temin/år: VT/2017 Handledare: Bengt Johansson Kursansvarig: Malin Sveningsson Sidantal: 54 Antal ord: 17 360 Nyckelord: Nyhetskonsumtion, verklighetsuppfattning, opinionsbildning, företagsklimat. Syfte: Att undersöka hur nyhetskonsumtion påverkar verklighetsuppfattningar genom att analysera sambandet mellan nyhetskonsumtion och uppfattningen om Sveriges företagsklimat för åren 2001 och 2014. LÄS MER

 5. 5. Från skärm till perception : En studie om påverkan. Relationen mellan nyhetsvåld och oro bland studenter på Jönköping University.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jonathan Yngfors; Fredrik Sandkvist; [2017]
  Nyckelord :Kultivationsteorin; nyhetsvåld; oro; misstro;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker relationen mellan konsumtion av nyheter och oro för våldsbrott i Jönköping. Vi utgår från kultivationsteorin som undersöker de långsiktiga effekterna av tv-tittande och som påstår att ju mer tid människor tittar på tv ju mer tenderar dessa att tro på den realitet som porträtteras i tv. LÄS MER