Sökning: "kultur argentina"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden kultur argentina.

 1. 1. “Our Bodies Are Territories Of Battle” - Experiences of Power and Resistance and the Role of The Body in The Struggle for Legalization of Abortion in Argentina

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Alice Hansson; [2019]
  Nyckelord :Abortion; Argentina; Embodiment; Power; Resistance; Women s social movement;

  Sammanfattning : The denial of the access to abortion has been addressed as a human rights issue. This thesis is based on a MFS- study with the aim to investigate women’s experiences of power and resistance in the movement for legalization of abortion in Argentina. LÄS MER

 2. 2. Not One (Woman) Less Social Media Activism to end Violence Against Women: The case of the Feminist Movement ‘Ni Una Menos’

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Cecilia Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Violence against women; Feminism; Feminist movements; Social Media Activism; Digital activism; Networked social movements; Information and Communication Technologies; Collective action.;

  Sammanfattning : The struggle to end violence against women and girls has long been a priority topic for women’s and feminist movements in Latin America. Lately, since the changes in the new media landscape (Castells 2015; Lievrouw, 2013) with the increased use of information and communication technologies (ICTs), such as social media platforms like Facebook and Twitter, the way women and feminist movements advocate their intentions are changing (Harcourt, 2013; Mathos, 2017). LÄS MER

 3. 3. Memories of Life and Death : Three Practices of Remembering in Post-Dictatorial Argentina

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Karin Hultin Bäckersten; [2017]
  Nyckelord :Collective Memory; Cultural Heritage; Dirty War; Disappeared persons; Memorials; Kollektivt minne; kulturarv; försvunna personer; minnesmärken; smutsiga kriget i Argentina;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att diskutera några av de minnespraktiker i efterdiktaturens Argentina som behandlar det kollektiva minnet av det Smutsiga Kriget och de som blev utsatta för tvångsförsvinnande. Praktikerna som studerats är Madres de Plaza de Mayo, minnesplatser upprättade i före detta fångläger och Parque de la Memoria. LÄS MER

 4. 4. Familj under påverkan : familjebehandling med rötterna i socialt arbete och i familjeterapi

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Kenneth Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :family treatment; system theory; narrative; process of writing; structural therapy; creativity; familjebehandling; systemteori; strukturell terapi; kreativitet; narrativ; skrivprocess; reflektion;

  Sammanfattning : I have been working with family treatment since 1970. This essay in practical knowledge takes its examples from a family treatment commisson 1996, an Assignment from the social wellfare system. I keept a journal from these days. The examples come from those notes. LÄS MER

 5. 5. Los países olvidados. Un estudio sobre la representación de los países hispanohablantes en los manuales de español de las series ¡Vale! y Amigos.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Maria Olsson Äärlaht; [2015-06-17]
  Nyckelord :spanska; Material didáctico; representación; análisis cuántitativo; tiempo moderno; el mundo hispanohablante;

  Sammanfattning : Enligt den svenska läroplanen ska elever som studerar moderna språk ges ett internationellt perspektiv. Undervisningen av moderna språk ska bidra till en fördjupad kunskap kring de områden där det aktuella språket talas. LÄS MER