Sökning: "kultur humor"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden kultur humor.

 1. 1. Mediekvinnors överlevnad i podcastvärlden - En kvalitativ innehållsanalys om hur kvinnor representerar sig själva genom podcasts

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Madeleine Malmstrom; Jacqueline Byrlén; [2020]
  Nyckelord :Podcast; Självrepresentation; Taktiker; Kvinnlig självrepresentation; Kvalitativ innehållsanalys; Feminism;

  Sammanfattning : Podcastbranschen är på många sätt en mansdominerad värld där topplistorna ofta är överrepresenterade av män (Poddindex 2020). Likväl finns det flera framstående kvinnor i branschen och vi är intresserade av hur dessa kvinnor tar sig fram och gör sina röster hörda, genom användningen av taktiker. LÄS MER

 2. 2. Gender representations of dark fictional characters: A hermeneutic analysis of Harry Potter fan discussions on Reddit

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Jason Maurer; [2020]
  Nyckelord :fictional characters; media fans; Harry Potter; Reddit; gender representation; morality; villains;

  Sammanfattning : The aim of this thesis was to deepen our understanding of how audiences represent male and female dark fictional characters (DFCs) by exploring how Harry Potter fans discuss four of these characters on Reddit. Drawing on affective disposition theory as a guiding framework as well as previous investigations of gender representation and online fan cultures, I collected and analyzed 117 posts (containing 9,693 comments) about four DFCs from the Harry Potter franchise. LÄS MER

 3. 3. Stormar, scenarier och smarta enheter – En retorisk analys av förberedande krisinformation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sara Tenor; [2020]
  Nyckelord :Myndigheten för samhällsskydd och beredskap; MSB; retorik; myndighetskommunikation; humor; katastroffilm; förberedande krisinformation; krisberedskap;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) använder retorik och humor på ett retoriskt sätt för att övertyga i tre olika krisförberedande informationsvideor från år 2019. Detta görs genom en kvalitativ retorisk analys med stöd av semiotik för att undersöka de tecken som bygger upp det retoriska budskapet genom apellformerna logos, ethos och pathos. LÄS MER

 4. 4. Kulturell mening i klättergemenskapen : En kandidatuppsats om klätterkultur och organisationskultur

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Sandra Evertsson; Edwin Suneson; [2020]
  Nyckelord :Climbing culture; organizational culture; culture; climbing; climbing gym; managing culture; The Cultural Web; Klätterkultur; organisationskultur; kultur; klättring; klättergym; styrningskultur; The Cultural Web;

  Sammanfattning : This essay revolves around a climbing gym and its culture. The purpose of the essay is to find out how the culture at the climbing gym is affected by both climbing culture and managing culture. A qualitative study was conducted, and semi structured interviews were held with ten respondents who work at the climbing gym in question. LÄS MER

 5. 5. Lita på mig! Eller? - En semiotisk visuell analys av Apoteket AB:s kommunikationsstrategier i relation till förtroende och trovärdighet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Maja Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Apoteket AB; visuell retorik; semiotik; Reklamfilm; trygghet; Humor; Trovärdighet;

  Sammanfattning : År 2009 försvann apoteksmonopolet och det statligt ägda Apoteket AB fick nya konkurrenterpå marknaden. Detta har för Apoteket AB inneburit att det blivit viktigt att utmärka sig för attnå ut till sina potentiella kunder. Apoteket AB säger själva att de ska vara den mest omtycktaapoteketsaktören. LÄS MER