Sökning: "kulturanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet kulturanalys.

 1. 1. Teaterscenen som en politisk plattform : Rent och Book of Mormon som uttryck för det kulturella medborgarskapet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :William Aleman; [2020]
  Nyckelord :Musical theatre; identity; community; culture; citizenship; life politics; Social Sciences;

  Sammanfattning : “Musikalernas inflytande på samhället: Hur Rent och Book of Mormon främjar kulturellt medborgarskap” är författad av William Aleman vid institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet. Det är en kulturanalys som undersöker medborgarens rätt till att synas, höras och erkännas som identitet eller community i offentligheten, vilket arbetet menar ligger till grund för det kulturella medborgarskapet. LÄS MER

 2. 2. Halloween och historia på High Chaparral : En undersökning inom historiebruk och historiekultur kring western och halloween

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Anton Blomdahl; [2020]
  Nyckelord :High Chaparral; halloween; historiebruk; historiekultur; kulturanalys; etnografi;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to show how the use of history regarding the swedish theme park High Chaparral is altered and how they locally adapt the american modern day tradition of halloween in an american western-themed park. Halloween is a tradition with celtic roots but with heavy modern-day influences from mainly the USA. LÄS MER

 3. 3. "Vår musik är död, Pop behöver stöd" : En undersökning om populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Axel Franzén; [2019]
  Nyckelord :popular music; cultural policy; cultural policies; state funding; Musikverket; Kulturrådet; Svensk Live; music; culture; popular culture; pop; pop music; populärmusik; kulturpolitik; bidrag; Musikverket; Kulturrådet; konstnärlig kvalitet; musikarrangörer; Svensk Live; musik; kultur; populärkultur; pop; popmusik; arrangörer;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder populärmusikens ställning i den svenska kulturpolitiken med fokus på musikarrangörer. Bakgrunden består delvis i grundandet av riksförbundet Svensk Live och deras publikationer "Vi fortsätter spela pop (men vi håller på att dö)" och "Maktens Musik" som menar att delar av populärmusiken inte kan överleva eller utvecklas utan stöd. LÄS MER

 4. 4. Maskulinitetsnormer i snowboardvärlden

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Tom Johansen; [2019]
  Nyckelord :Maskulinitet; hegemonisk maskulinitet; maskulinitetsnorm; snowboard;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur maskulinitetsnormer produceras och reproduceras inom snowboardvärlden. Med snowboardvärlden och snowboardindustrin syftar jag på företag, personer, medier och andra som har inflytande inom snowboardbranschen. LÄS MER

 5. 5. Lärplattan - pedagogernas vän eller fiende?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Christina Bertilsson; Linda Sandborg; [2019]
  Nyckelord :Lärplattan; Förskola; pedagoger; tillgänglighet; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Baserat på våra egna erfarenheter ute i förskolans verksamheter finns det varierande tillgänglighet av de digitala verktygen i verksamheten, vi upplever att det finns både positiv och negativ tillgänglighet av digitala verktyg på förskolor runt om i Sverige. Syftet med denna studie är att beskriva en förskola som har digitala verktyg tillgängliga i sin verksamhet. LÄS MER