Sökning: "kulturarv bevaras"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden kulturarv bevaras.

 1. 1. Tillgänglighetsanpassning av byggnader med kulturhistoriskt värde

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Julia Karlsson; Maja Johansson Leather; [2021]
  Nyckelord :tillgänglighet; tillgänglighetsanpassningar; byggnadsminne;

  Sammanfattning : Purpose: To make historical buildings accessible implies changes on the buildings. Because of this, problems can occur regarding which requirements that should befollowed. Should the demands regarding preservation or accessibility be followed?Research shows that specific conflicts arise when historical buildings are made accessible. LÄS MER

 2. 2. Den halländska bingetraditionen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Mia Samuelsson; [2021]
  Nyckelord :Bingeknitting; Knitting; craft; intangible cultural heritage; Binge; bingestickning; stickning; hantverk; immateriellt kulturarv; kulturvård; Halland;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker den halländska bingetraditionen från 1600-talet fram till idag. Binge är ett halländskt ord för att sticka, och syftar på den sticktradition som finns där. I Halland har människor stickat sedan 1600-talet. LÄS MER

 3. 3. Inredningsarkitektur i den cirkulära ekonomin : Kvalitets- och hållbarhetsaspekter på inredning i offentlig miljö

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Marika Strömberg; [2020]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; Inredningsarkitektur; Offentlig inredning; Design; Kvalitet; Kulturarv; Hållbarhet; Koncept; Proposition; Gestaltning; Program; Vårdprogram; Miljöpsykologi; Upphandling;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder sammansatta designmässiga kvaliteter i inredning och hur dessa kan göras mer bestående i den cirkulära ekonomin. Större krav ställs på en återanvändning av produkter. Klimatförändringar kräver att vi bromsar vår konsumtion. LÄS MER

 4. 4. Tillgänglighet på kulturarvsgårdar med telepresence

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Datavetenskap; Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Daniel Carlström; Dennis Englin; [2020]
  Nyckelord :Telepresence; HMD; WebRTC; Hälsingegård;

  Sammanfattning : Den här studien har undersökt möjligheten att implementera tekniken telepresence för att låta funktionshindrade uppleva svåråtkomliga platser. De svenska hälsingegårdarna kan i många fall klassas som en svåråtkomlig plats då de har höga trösklar, branta trappor, smala dörrar mm. LÄS MER

 5. 5. De 100 kyrkoras ö- besökares påverkan på bevarandet av kyrkomiljöerna på Gotland

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Johanna Hall; [2020]
  Nyckelord :Besökare; brukarperspektiv; kyrkligt kulturarv; bevarande; turism; kulturarvsturism;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker besökare i gotländska kyrkomiljöer. Syftet har varit att bidra till förståelsen för besökarna och att försöka utröna om det finns några skillnader eller likheter mellan olika besöksgrupper med målet att kunna möta besökarnas förväntningar, för att lång- siktigt kunna förvalta och utveckla kyrkorna. LÄS MER