Sökning: "kulturbidrag"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet kulturbidrag.

 1. 1. Betydelser av att utvärdera scenkonst : En fallstudie av utvärderingens praktik inom ett offentligt finansierat scenkonstprojekt

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för Kultur, samhälle, mediegestaltning – KSM

  Författare :Elin Frost; [2016]
  Nyckelord :Evaluation; Culture Economy; Value Creation; Cultural Policy; Cultural Value; Performing Arts; Arts Management; utvärdering; scenkonst; Arts Management; kulturadministration; värdeskapande verksamhet; kulturellt värde; mätbarhet; systemteori; kulturpolitik; kulturbidrag; projektbidrag; kulturekonomi; ledarskap; organisationsteori; redovisning; scenkonstpraktik; gestaltning; värdering; värde;

  Sammanfattning : Denna fallstudie undersöker utvärderingens praktik inom ett offentligt finansierat scenkonstprojekt. Med en hermeneutisk ingång och abduktiv ansats studeras olika betydelser av begreppet utvärdering inom ramen för det system, som på initiativ av Dramaten&, möjliggjorde scenkonstprojektet Nationalismens Apostlar 2014. LÄS MER

 2. 2. Den Anpassningsbara scenkonsten : En undersökning av den fria scenkonstens ekonomiska strategier, välmående och självbild

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Vilma Seth; [2015]
  Nyckelord :scenkonst; kulturbidrag; arts management;

  Sammanfattning : Den fria scenkonsten är den scenkonst som produceras utanför institutionerna. De föddes under 70-talets kulturreform och har sedan dess blivit en stabil del av kulturutbudet och producerar idag runt 20 % av all teater i Sverige (Svenson, 2008, s. 56). LÄS MER

 3. 3. ”Stora frågor, liten kommun, lite pengar, men viktigt.” – En undersökning av kulturstöd och bidrag med fokus på projektbidrag i Lunds kommun 2008-2012

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för kulturadministration

  Författare :Linnea Bergström; [2013]
  Nyckelord :Culture and arts support system; culture and arts funding; cultural economics; economics of the arts; participant observation; Bourdieu; communication; kulturstöd; kulturbidrag; kulturekonomi; offentliga medel; deltagande observation; kommunikation; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This bachelor thesis studies the process of the culture and arts economic support system in the municipality of Lund. It aims to define problems concerning the current support system, which in the present situation appears in form of a stagnant cultural eco system. LÄS MER

 4. 4. Skapande Skola : Diskursen, praktiken och kulturaktörens betydelse

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Lara Keay Kridiotis; [2013]
  Nyckelord :Skapande Skola; Kulturbidrag; Kulturmanagement; Diskurs; Social Praktik; Bourdieu; Kulturellt kapital; Fält;

  Sammanfattning : In this paper the discourseand social practice of the Swedish culture funding system Skapande Skola hasbeen mapped out and examined. The material for analysis was takenfrom regulating documents, information texts and media texts, and alsofrom four interviews that were conducted. LÄS MER