Sökning: "kulturell aktivitet"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden kulturell aktivitet.

 1. 1. VÄGEN TILL EN BLOMSTRANDE REHABILITERING En litteraturundersökning om vuxna flyktingars erfarenheter av trädgårdsrehabilitering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Bergstrand; Sofie Edvinsson; [2019-05-28]
  Nyckelord :Gardening; Horticultural therapy; Occupational therapy; Gardens;

  Sammanfattning : Bakgrund Flyktingar som flytt från sina hemländer kan drabbas av mental ohälsa, exempelvis posttraumatiskt stressyndrom, i större utsträckning än den övriga befolkningen. Flyktingar är ofta utan sysselsättning under lång tid när de kommer till ett nytt land och många upplever stress och hopplöshet. LÄS MER

 2. 2. Ockuperbara rum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Andreas Nyström; [2018]
  Nyckelord :Nytorps gärde; Kulturpaviljong;

  Sammanfattning : En plats för sociala, kulturella och politiska möten Hur kan arkitektur stödja processer så att möten med det tidigare okända skall kunna uppstå? I mitt arbete har jag avsett att forma en plats där olika grupper av människor skall kunna komma i kontakt med varandra. Platsen jag valt är Nytorps Gärde. LÄS MER

 3. 3. Barns lek, att närvara eller inte närvara, det är frågan : förskollärares berättelser om barns lek

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Elin Wik; Stephanie Giuffrida; [2018]
  Nyckelord :Förskollärarens roll; Barns lek; Lek-aktör; Förskola; Sociokulturellt perspektiv; Skolifiering;

  Sammanfattning : Förskolans arbetssätt där omsorg, fostran och lärande ständigt arbetats i symbios med varandra, har nu utmanats genom att förskolans läroplan reviderades i motivering till att utbildning och utveckling allt mer fått ta plats. Syftet med studien blir därför att få en uppfattning om hur förskollärare ser på sin egen delaktighet och närvaro i barns lek genom personliga intervjuer. LÄS MER

 4. 4. 56 ljusa nätter : Bostäder anpassade till polarområdet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Författare :Josefin Borg; [2018]
  Nyckelord :Bostäder; polarområde; Kiruna; kallt klimat; radhus;

  Sammanfattning : Ovan polcirkeln har klimatet en annan cykel än på sydligare breddgrader. Somrarna är korta, mycket ljusa och fyllda av mänsklig aktivitet. Vintrarna är långa och präglas av mörker. Säsongernas skiftningar är starka och fulla av kontraster. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av övervikt och fetma hos barn i förskoleåldern : Föräldrars påverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Gunilla Gillberg Ek; Maria Ståhl; [2017]
  Nyckelord :Child; impact; obese; overweight; parent; Barn; fetma; föräldrar; påverkan; övervikt;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma som uppkommer i barnaåren kan påverka livskvalitén negativt även i vuxen ålder. Det är därför av största vikt att arbeta för att barn skall uppnå en hälsosam vikt redan under förskoleåldern. LÄS MER