Sökning: "kulturell hållbarhet"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden kulturell hållbarhet.

 1. 1. Flodnära utveckling i en social kontex : hur städer kan skapa gröna rekreationsområden på före detta trafikinfrastruktur vid floder

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Olivia Espinosa; [2023]
  Nyckelord :trafikinfrastruktur; grönyta; flodnära utveckling; rekreation; stadsutveckling; kulturell hållbarhet; friyta;

  Sammanfattning : I denna uppsats har flodnära platsers utvecklingspotential för rekreationsvärde undersökts för att få en större förståelse för flodens roll i staden, hur projekt som främjar rekreation kan se ut och vilka rekreationsvärden som ingår, och hur erfarenheter från internationella projekt och vägledande dokument skulle kunna appliceras i en svensk kontext med en tillämpning i Göteborg. Syftet med uppsatsen är att ge ett underlag som planerare kan använda sig av när de undersöker olika möjligheter i städer som har en låg andel parkmiljöer, men som har tillgång till flodnära mark med potential att utvecklas till urbana parker. LÄS MER

 2. 2. Framtidens VVS-konsult : En utvecklad användning av BIM inom VVS-branschen genom en adaptering av Knowledge Management

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jonathan Zwahlen; Henrik Witt; [2023]
  Nyckelord :BIM; HVAC; Consultant; Knowledge Management; Absorptive Capacity; Organizational Culture; Sustainability; BIM; VVS; Konsult; Kunskapshantering; Absorptionsförmåga; Organisationell kultur; Kunskap; Hållbarhet;

  Sammanfattning : As a result of the need for the construction industry to become more and more efficient, this sets new requirements for an increased digitalization of the construction industry as a whole. As consultants are considered a crucial role in the early stages of construction projects, this requires a deeper understanding of the role of consultants in the early stages of construction projects and their further development. LÄS MER

 3. 3. Perceived sensory dimensions (PSD) – ett verktyg för att främja hälsa i urban miljö? : utveckling av ett analys- och designverktyg applicerat på Uppsala innerstad

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Vide Carlén; [2023]
  Nyckelord :PSD; urban design; hälsa; välmående; social hållbarhet;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att utforska hur perceived sensory dimensions (PSD) kan utvecklas och prövas i urban miljö med eller utan grönska för att göra det möjligt att främja hälsa. Med det syftet skapades ett verktyg för landskapsarkitekter och andra designers baserat på teorin PSD. LÄS MER

 4. 4. Balansgången mellan energikrav och kulturarv : En kvalitativ studie om hur energiåtgärder påverkar förvaltning och värdering av kulturhistoriska fastigheter

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Axel Allenbrant; Leif Nasser; [2023]
  Nyckelord :Heritage Buildings; Energy Requirements; Property Valuations; Property Management; Energy Efficiency; Kulturhistoriska byggnader; energikrav; fastighetsvärdering; fastighetsägande; Energieffektivisering;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på balansgången mellan krav på energieffektivitet och bevarandet avkulturarv i kontexten av kulturhistoriska byggnader. Syftet är att utforska hur förvaltning ochvärdering av dessa byggnader kan påverkas av framtida energikrav, med särskild fokus på depotentiella konsekvenser som detta kan medföra för fastighetsägare, förvaltare och andraintressenter. LÄS MER

 5. 5. SYRIANSKA PARADISET : Ett vård- och omsorgsboende med kulturell prägel

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Mina Rameez Mihael Dano; Youssef Rikard; [2023]
  Nyckelord :Vård- och omsorgsboende Kulturell prägel Syrianer Etnicitet identitet Ålderdom Hälsosamt åldrande välbefinnande Levnadsmönster Social hållbarhet Integration;

  Sammanfattning : I denna uppsats introduceras ett gestaltningsförslag för ett modernt, funktionellt och familjärtmålgruppsanpassat vård- och omsorgsboende. Boendet förslagsgestaltats för en specifik folkgrupp somär den äldre syrianska generationen, där det har tagits hänsyn till folkgruppens önskemål och behov. LÄS MER