Sökning: "kulturell identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 258 uppsatser innehållade orden kulturell identitet.

 1. 1. Flerspråkiga barns identitetsutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lagerroos Emily; [2022]
  Nyckelord :Flerspråkighet; förskola; identitet; identitetsutveckling; kultur; material; metoder; miljö; modersmål;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare resonerar kring sitt arbetemed flerspråkiga barns identitetsutveckling i förskolan. Studiens valda metod ärsemistrukturerade intervjuer som har genomförts skriftligt via mejl med åttaförskollärare för att uppnå studiens syfte. LÄS MER

 2. 2. “Vart kommer du ifrån?” - egentligen : - En kvalitativ studie om kvinnor med dubbel kulturtillhörighet och deras identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Fredriksson Rapp; Maria Lugnehav; [2022]
  Nyckelord :In-betweenship; third culture kid; social identity; cultural identity; immigrants; double cultural affiliation; identity formation; ethnicity; Mellanförskap; social identitet; kulturell identitet; invandrare; dubbel kulturell tillhörighet; identitetsbildning; etnicitet;

  Sammanfattning : This study aims to examine how identity creation in young women is affected by living in an in-betweenship state. In addition, with the help of our interviewees' stories, we also want to highlight the advantages and disadvantages that the women themselves see in this phenomenon. LÄS MER

 3. 3. Heritage cereals : tasty and sustainable? : acceptance and important qualities of heritage cereals

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Malin Ekblad; [2022]
  Nyckelord :heritage cereals; consumer awareness; consumer acceptance; consumer preference; food quality;

  Sammanfattning : Heritage cereals, a group of cereals that have not been subjected to modern crop breeding, have been getting attention due to their generally high genetic diversity, traits like high drought and disease tolerance as well as high nutritional values. Knowledge about how consumers relate to heritage cereals in Sweden is limited, and therefore this thesis aims to, firstly, explore acceptance, awareness and preferences among a specific consumer group; students in the agriculture program at the Swedish University of Agricultural Sciences, and, secondly, quality perception in relation to heritage cereals among consumers, bakers and retailers, in a Swedish context. LÄS MER

 4. 4. Mötet mellan kulturer: Biståndsarbetarens perspektiv : Biståndsarbetares berättelser om att arbeta i en interkulturell kontext

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lovisa Hägglöf; Tobias Albertsson; [2022]
  Nyckelord :Internationellt bistånd; biståndsarbetare; interkulturella möten; utmaningar; frustrationer; identitet; värderingar;

  Sammanfattning : Biståndsarbetares erfarenheter och tankar kring utmaningar och frustrationer tenderar att försummas i både internationella debatter samt i vetenskaplig forskning. Att arbeta med internationellt bistånd innebär för många att vistas i en interkulturell kontext där kulturell identitet, värderingar och antaganden utmanas och där arbetaren i många fall behöver anpassa sig. LÄS MER

 5. 5. Påsk, jul och lucia - några andra? : En kvalitativ studie om förskollärares beskrivningar av arbetet med olika traditioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hanna Waern; Frida Norling; [2022]
  Nyckelord :Traditioner; högtid; kultur; mångfald; förskollärare;

  Sammanfattning : Denna studie syftade till att undersöka hur förskollärare beskriver sitt arbete med synliggörandet av olika traditioner i relation till kulturell mångfald. Studien är genomförd i enlighet med en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare på mångkulturella förskolor har legat till grund för studiens resultat. LÄS MER