Sökning: "kulturell identitet"

Visar resultat 1 - 5 av 207 uppsatser innehållade orden kulturell identitet.

 1. 1. ”Språk och mat är ju säkra kort” En studie om pedagogers tolkning av ett läroplansmål om barns kulturella identitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Forsberg; Rebecka Nilsson; [2019]
  Nyckelord :förskola; identitet; interkulturellt förhållningssätt; kultur; kulturell identitet; mångkultur; språk;

  Sammanfattning : Abstract Sverige har i samband med globaliseringen blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle, där många kulturer, religioner, värderingar och synsätt möts. Detta innebär att den svenska förskolan idag möter barn från olika kulturer och språkliga bakgrunder. LÄS MER

 2. 2. Genuserfarenheter och kulturellt identitetsskapande i Monica Alis Brick Lane

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Adam Basson; [2019]
  Nyckelord :Brick Lane; kulturell identitet; genus; diaspora; bildningsroman; Bildungroman; etnicitet; förtryck; Monica Ali; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This project investigates ethnic and gendered oppression in relation to the construction of cultural identity in the Bangladeshi diaspora as it is depicted in Monica Ali’s novel 'Brick Lane'. I read Ali’s novel as a 'feminist Bildungsroman' with the key focus on how the female migrant protagonist Nazneen’s changing self-conception and construction of a new identity in London leads her to liberation from patriarchal structures in the diaspora. LÄS MER

 3. 3. Fasetterad mosaik av en myriad av fragment - Några internationellt adopterade vuxnas skildringar av personliga förhållanden till ursprung och identitet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Natali Stojanovic Zezovic; [2019]
  Nyckelord :Internationell adoption; identitet; etnisk identitet; biologiskt ursprung och etnicitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att få en nyanserad och mångtydig förståelse för hur internationellt adopterade vuxna, som är 18 år och äldre, själva förhåller sig till sitt ursprung och ser på sin identitet. Totalt har 16 informanter genom intervjuer och nedskrivna berättelser beskrivit hur de ser på betydelsen av sitt ursprung och hur det faktum att de är adopterade har påverkat deras identitet. LÄS MER

 4. 4. Vardagens Soundtrack

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Jennifer Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Streaming; Musikkonsumtion; Identitet; Påverkan; Nostalgi; Kultur; Minnen; Spotify;

  Sammanfattning : Streaming och användandet av digitala musiktjänster tar upp en allt större del av våra vardagliga liv, vilket kan komma att påverka musikens mening och betydelse för oss som musikkonsumenter.
 Syftet med denna studie är att undersöka hur tre stycken utvalda respondenter förhåller sig till musik via dagens strömmande musiktjänster, samt ifall den digitala musikkonsumtionen påverkat respondenternas musikkonsumtion och på så vis skapat några vardagliga mönster eller beteenden hos dem. LÄS MER

 5. 5. Alexander The Greek? : – An essay on Greek identity and the reconstruction of the past to fit the present

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Jesper Millertson; [2018]
  Nyckelord :Macedonia Greece Identity Antiquity Discourse;

  Sammanfattning : Denna studie berör den nuvarande disputen om namnet “Makedonien” mellan Grekland och Republiken Makedonien. Grekisk identitet undersöks genom disputen och visas vara ett viktigt element för att förstå disputen. LÄS MER